FUNDAȚIA EOS PENTRU EDUCAȚIE DIGITALĂ

Un nou proiect pentru un sistem de dezvoltare a competențelor digitale (DCDS)

Proiectul DCDS își propune să stabilească un cadru care să asigure persoanelor adulte europene cu calificare redusă competențele digitale și transversale necesare pentru angajare, dezvoltare personală, incluziune socială și cetățenie activă.

Finanţat de: Erasmus + Acţiunea cheie 3, Sprijin pentru reforma politicilor, Proiecte de cooperare orientate spre viitor.
Durata: 24 luni
Data începerii: 01/01/2018
Data încheierii: 31/12/2019

În societatea de astăzi, este necesar ca fiecare persoană să deţină o paletă largă de competenţe, cunoştinţe şi abilităţi, inclusiv un nivel suficient de competenţe digitale, pentru a putea juca un rol activ în societate, pentru a accesa şi a progresa pe piaţa forţei de muncă şi pentru a se implica în educaţie şi formare continuă într-o perspectivă de învăţare pe tot parcursul vieţii. Aproximativ un sfert din populaţia europeană adultă se confruntă cu dificultăţi la citit şi scris  şi are cunoştinţe reduse de aritmetică  şi digitale. Adulţii care nu posedă un nivel suficient de astfel de competenţe şi abilităţi se confruntă cu un risc ridicat de excludere socială.

În acest context, proiectul DCDS îşi propune să stabilească un cadru care să asigure persoanelor adulte europene cu calificare redusă competenţele digitale şi transversale necesare pentru angajare, dezvoltare personală, incluziune socială şi cetăţenie activă.

Pentru a atinge acest obiectiv, proiectul va dezvolta un sistem deschis, inovator multilingv digital de dezvoltare a competenţelor digitale (DCDS) şi îl va folosi pentru a oferi cursuri de formare non-formală adulţilor cu nivel scăzut de calificare din diferite ţări europene. DCDS va consta din:

Metodologie de dezvoltare a competenţelor digitale (DCDM) pentru dezvoltarea competenţelor digitale şi a abilităţilor transversale a adulţilor.

Mediul de dezvoltare a competenţelor digitale (DCDE) online constă în următoarele module:

  • Instrument de autoevaluare, care permite adulţilor să identifice lacunele în competenţele digitale de bază;
  • Instrument de recomandare, care permite cursanţilor să identifice ofertele de formare care se potrivesc cel mai
  • bine nevoilor acestora;
  • Instrumente online pentru gestionarea profilurilor cursanţilor şi definirea căilor flexibile de învăţare care combină modulele de formare;
  • Aplicaţie online de învăţare cu caracteristici de gamificare;
  • Resurse educaţionale deschise digitale multilingve; şi
  • Validarea şi certificarea competenţelor digitale şi transversale.
  • Training-uri non-formale combinate personalizate, compuse din module de instruire, pentru a satisface nevoile individuale de învăţare, care combină învăţarea online cu sesiuni de asistenţă faţă-în-faţă asigurate de către e-facilitatori
  • Manuale şi ghiduri de curs pentru aplicarea metodologiei de asistare a formatorilor şi a furnizorilor de formare în planificarea şi furnizarea de oferte flexibile şi modulare de instruire
  • Instrument de influenţă a politicilor pentru furnizorii de formare şi recomandări cu privire la politici bazate pe analiza datelor pentru exploatarea şi transferul ulterior de către factorii de decizie în cadrul iniţiativelor e-Incluziunea, Educaţia Adulţilor şi Agenda Digitală.

DCDS va fi complet aliniată la Cadrul european de competenţe digitale pentru cetăţeni – DigComp şi va promova adoptarea acestuia în Europa.

Parteneri

ALL DIGITAL, Belgia (coordonator de proiect) (http://www.all-digital.org)
Hellenic Open University (HOU), DAISSy Research Group, Grecia (http://daissy.eap.gr/en/)
Centro Studi Foligno (CSF), Italia (http://www.cstudifoligno.it/)
Associazione Emiliano-Romagnola Centri Autonomi di Formazione (AECA), Italia (http://www.aeca.it/)
Fundación ESPLAI, Spania (http://fundacionesplai.org/)
LIKTA, Letonia (https://www.likta.lv/EN/Pages/home.aspx)
Fundaţia EOS, România (http://www.eos.ro/)
EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE EDUCATION OF ADULTS (EAEA), Belgia (http://www.eaea.org/)