Proiectul Erasmus + “Dezvoltarea competențelor STE(A)M ale educatorilor prin intermediul instrumentelor și a comunităților online” – acronim STEAMonEdu, a fost lansat la Atena în perioada 21-22 ianuarie 2020. Acest proiect cu o durată de doi ani, este implementat de un consorţium format din șapte parteneri (din șase țări) și își propune să crească adoptarea și impactul educației STE(A)M, investind astfel în comunitatea de organizații/instituții interesate de acest subiect precum și în dezvoltarea profesională a educatorilor.    

Relevanța

Cererile și cerințele pentru forța de muncă s-au schimbat rapid datorită transformării digitale, iar cunoștințele și abilitățile acumulate în prezent nu vor fi suficiente în viitor. În același timp, cererea de abilități STEM (Știință, Tehnologie, Inginerie, Matematică) este în creștere și se așteaptă să crească, iar educatorii ar trebui să ia acest aspect în considerare. Într-un moment în care conceptul STEM și STE(A)M are o influență din ce în ce mai importantă în Educația europeană, este crucial ca educatorii din sistemele de învățământ formal și informal să dobândească competențe care să-i ajute să implementeze acest concept în predarea oricărei materii.

Cum poate fi realizat acest lucru? Cum pot educatorii din sistemele de învățământ formal și informal să dobândească competențe care să-i ajute să implementeze conceptul STE(A)M și cum pot fi aceștia ajutați să dezvolte și să mențină interesul elevilor pentru educația STE(A)M? Cum poate fi asigurată schimbarea atunci când educatorii sunt dornici să dobândească ei înșiși noi competențe, să adopte abordările trans-disciplinare STE(A)M și să le implementeze în procesul educativ? Și cum putem sprijini pregătirea educatorului pentru această schimbare?

Consorțiul format din șapte parteneri care provin din șase țări, au conceput proiectul STEAMonEdu pentru a aborda această provocare. Considerăm că, dacă schimbarea este realizată prin intermediul rețelelor de colaborare a educatorilor, studenților, cercetătorilor și altor părți interesate, este probabil să aibă mai mult succes.

În acest context, proiectul STEAMonEdu va cerceta modul de consolidare a educației STE(A)M și va oferi un mediu online pentru susținerea ecosistemului, care se va baza pe o abordare de jos în sus, în cadrul căreia diferite părți interesate lucrează în colaborare pentru a proiecta, dezvolta și implementa practici, proiecte și politici STEAM. Proiectul va dezvolta și testa sistemul integrat de formare modulară care poate fi transferat și adaptat cu ușurință la nivel local, regional și național. Mai multe informații despre obiectivele proiectului și rezultatele așteptate puteți citi aici.

Parteneri

Parteneriatul a fost creat având în vedere expertiza necesară pentru dezvoltarea profesională a educatorilor și include:

În ce fel diferă proiectul STEAMonEdu de multe alte proiecte? Care sunt inovațiile sale?

Enumerăm aici câteva dintre inovațiile pe care consorțiul de proiect tinde să le implementeze:

  • Proiectul va elabora un cadru de competență STE(A)M împreună cu cadrul DigCompEdu(Cadrul digital de competență pentru educatori)
  • Profilul educatorului ST(E)AM, care va fi conceput pe principiile ESCO(Clasificarea Europeană Multilingvă a Competențelor, Calificărilor și Ocupațiilor)
  • Proiectul va dezvolta un curs mixt, inclusiv un MOOC bazat pe profilul educatorului STE(A)M. Activitățile online vor duce la dezvoltarea colaborativă de șabloane de activități de învățare, proiecte și politici educaționale STE(A)M;
  • Proiectul va dezvolta o schemă de meta-date STE(A)M pentru educație pentru a indexa și accesa tot conținutul și activitățile de pe platforma online. Această schemă va crea colecția metodologiilor STEAM, a resurselor educaționale deschise, a activităților, practicilor, etc.
  • Proiectul va dezvolta un instrument de auto-evaluare STE(A)M, care va ajuta organizațiile educaționale să identifice lacunele din politicile de educație STE(A)M la nivel național și să acționeze pentru a aduce îmbunătățiri politicilor educaționale STE(A)M
  • Proiectul folosește o abordare de jos în sus, în care tuturor membrilor comunității educaționale (profesori și formatori, autorități pentru educație, cercetători, factori de decizie, consultanți în carieră, etc.), li se atribuie rolul central în proiectarea colaborativă și implementarea a politicilor.

Întâlnirea partenerilor

Proiectul cu o durată de doi ani a fost lansat la Atena în perioada 21-22 Ianuarie 2020, în cadrul unei întâlniri a tuturor partenerilor, întâlnire care a fost găzduită de către aplicatul principal CTI. În cadrul întâlnirii, partenerii au analizat toate aspectele implementării proiectului. Ei au explorat planurile de implementare și promovare a proiectului, au analizat cu atenție cum poate fi dezvoltată ulterior colecția de practici și materiale STEAM, cum să construiască și să dezvolte comunitatea de practică și cum să efectueze evaluarea politicii STEAM. Partenerii implicați în procesul de pilotare au convenit asupra activităților viitoare, fiind astfel un început valoros și productiv pentru proiect. 

Urmăriți noutățile proiectului pe social media folosind hashtag-ul #STEAMonEdu.