FUNDAȚIA EOS PENTRU EDUCAȚIE DIGITALĂ

NoCode4business Handbook

AUTORI: Fundația EOS, Cink Venturing, Accademia Irsei

ANUL PUBLICĂRII: 2023

LIMBA PUBLICAȚIEI: Engleză

TIPUL RESURSEI: Manual

PROIECT ASOCIAT: Nocode4Bussines

 

Acest document oferă o analiză amănunțită și recomandări privind utilizarea instrumentelor no-code în cadrul întreprinderilor mici și mijlocii din Europa, accentuând impactul acestora în promovarea inovației și eficientizării operațiunilor de afaceri. Include metodologii de cercetare, rezultatele unui sondaj efectuat pe antreprenori, și prezentarea unor cazuri de succes din Italia, România și Spania, subliniind potențialul tehnologiilor no-code în sprijinirea transformării digitale și a tranziției ecologice în conformitate cu politicile UE. Documentul cuprinde de asemenea recomandări specifice pentru îmbunătățirea accesului și utilizării tehnologiilor no-code, evidențiind importanța acestora în stimularea inovației și competitivității în rândul antreprenorilor europeni.


English

AUTHORS: EOS Foundation, Cink Venturing, Accademia Irsei

PUBLICATION YEAR: 2023

PUBLISHING LANGUAGE: English

RESOURCE TYPE: Manual

ASSOCIATED PROJECT: Nocode4Bussines

 

This document provides a detailed analysis and recommendations on the use of no-code tools within small and medium-sized enterprises in Europe, highlighting their impact on promoting innovation and streamlining business operations. It includes research methodologies, survey results from entrepreneurs, and showcases success stories from Italy, Romania, and Spain, emphasizing the potential of no-code technologies in supporting digital transformation and ecological transition in line with EU policies. The document also contains specific recommendations for improving access to and use of no-code technologies, underlining their importance in boosting innovation and competitiveness among European entrepreneurs.

NoCode4business Handbook