FUNDAȚIA EOS PENTRU EDUCAȚIE DIGITALĂ

Educația adulților și politicile de incluziune digitală în Europa – raport de analiză

 • Acasă
 • Resurse
 • Educația adulților și politicile de incluziune digitală în Europa – raport de analiză
 • AUTOR: Fundatia EOS
 • ANUL PUBLICĂRII: 2018
 • LIMBA PUBLICAȚIEI: Română
 • TIPUL RESURSEI: Raport de analiză
 • PROIECT ASOCIAT: DCDS

Acest raport prezintă rezultatele finale ale unei analize comparative realizate în cadrul proiectului DCDS – Digital Competences Development System cu privire la politicile europene pe educația adulților și incluziune digitală, cu accent pe țările în care s-a implementat proiectul.

Specific, raportul include următoarele:

 1. Educația adulților și politicile de e-incluziune în Europa, prezentând o imagine de ansamblu actualizată a inițiativelor și politicilor relevante, axate pe strategii actuale și orientate spre viitor, pentru dezvoltarea abilităților digitale de bază în educația non-formală a adulților;
 2. Bune practici în adoptarea DigComp în Europa, pornind de la unele exemple selectate incluse în publicația recent publicată “DigComp în acțiune – inspirați-vă ca acest lucru să se întâmple: un ghid de utilizare a Cadrului european de competențe digitale” și analizarea modului în care DigComp a fost utilizat în țările reprezentate în proiectul DCDS;
 3. Practica educației adulților și contextul politicii, cu o analiză comparată a punctului de vedere al părților interesate privind profilarea și motivarea cursanților adulți pentru a-și îmbunătăți competențele digitale, precum și importanța identificării și asigurării unor resurse adecvate și a unui sistem de certificare pentru durabilitatea, transferabilitatea și extinderea sistemului propus;
 4. Auto-evaluare și nevoile de formare ale adulților cu nivel scăzut de calificare digitală, raportarea celor mai frecvente probleme cu care se confruntă grupul țintă pentru integrarea completă în societatea digitală, precum și motivația și așteptările acestora de a fi implicați într-un curs de formare în domeniul abilităților digitale de bază.

Raport de analiză