FUNDAȚIA EOS PENTRU EDUCAȚIE DIGITALĂ

Școala Parteneră Microsoft

Școala Parteneră Microsoft este un proiect pilot în care am identificat un număr de peste 100 de școli la nivel național care folosesc implicit platforma Office365 și Microsoft Teams pentru susținerea cursurilor online sau hibrid și care doresc să devină o școală parteneră Microsoft.

Lista școlilor partenere Microsoft

Școlile selectate în program trec printr-un program de training care îi familiarizează cu tot ceea ce este nou ca tehnologie Microsoft pentru Educație. Fiecare Școală Parteneră Microsoft are posibilitatea să pregătească gratuit o echipă de 5 cadre didactice din școală în vederea obținerii certificării Microsoft Certified Educator (recunoscută și echivalată de MEC prin ordinul 4413/28.05.20020 cu 15 CPT).

În plus, în funcție de prioritățile individuale, școlile primesc kit-uri de câte 10 Microbiți, resurse de utilizare Minecraft Education Edition, invitații de participare la evenimente internaționale de educație digitală și alte beneficii.

Fundația EOS susține comunitatea Școlilor Partenere Microsoft, astfel încât aceste școli să devină adevărate școli digitale, exemple de bună practică și școli resursă pentru ecosistemul preuniversitar din România. Programul de dezvoltare digitală în școli are la bază cadrul de transformare digitală a educației dezvoltat de Microsoft. Acest program este structurat pe patru piloni de dezvoltare:

Leadership & Politici

Conceperea și crearea unei culturi internaționale a inovației și învățării, cu obiective comune care implică comunitatea și motivează liderii, profesorii și toți partenerii interesați să planifice și să conducă schimbarea.

Predare și învățare

Școala ajută toți elevii să-și atingă potențialul, alegând o abordare centrată pe elev, pentru a îmbunătăți toate aspectele predării și învățării: curriculum, evaluare, dispozitive și spațiu de învățare.

Spații de învățare  

Dezvoltarea de spații de învățare sigure și protejate atât în școli și alte spații fizice, cât și online sau pentru învățământul hibrid.  Analiza datelor pentru optimizarea rezultatele elevilor și pentru a crea procese eficiente și durabile în vederea alocării inteligente a resurselor.

Succes școlar

Ancorată în echitate și incluziune, construind aptitudini prin învățare și dezvoltare profesională pentru toți, școala asigură elevilor dezvoltarea abilităților sociale și emoționale astfel încât să fie pregătiți cu succes pentru viitor.