FUNDAȚIA EOS PENTRU EDUCAȚIE DIGITALĂ

InClass- Utilizarea roboților de teleprezență în clasă

  • Acasă
  • Proiecte
  • InClass- Utilizarea roboților de teleprezență în clasă

 

Proiectul InClass oferă îndrumări practice despre cum să includă copiii cu probleme de sănătate de la distanță în activitățile de la clasă.

În cadrul acestui proiect, partenerii de proiect intenționează să studieze:

• ce fel de rezistențe și obstacole pot exista de către profesori, directori, părinți, copii la nivelul școlii;
• modul în care robotul este perceput de către copii în clasă, ce probleme pot apărea, ce beneficii pot exista, ce practici și soluții alternative apar și devin utile, precum și modul în care copiii (în carantină, în spital etc.) percep situatie;
• cum pot fi dezvoltați roboții de teleprezență pentru a sprijini utilizarea acestora în școli; și
• cum pot fi folosiți roboții de teleprezență pentru a sprijini schimbul intercultural.

Fiecare organizație parteneră a achiziționat în 2022 cel puțin un robot de teleprezență pentru a implementa activitățile proiectului.

 

 

 

 

 

Pe parcursul anului 2022 a fost efectuată o analiză a nevoilor pentru a înțelege obstacolele care ar putea împiedica progresul proiectului și pentru a afla despre speranțele și temerile profesorilor „și altor părți interesate”.

De asemenea, au fost efectuate cercetători cu scopul de a:

• identificarea celor mai bune practici în ceea ce privește utilizarea pentru școlari ca operatori de roboți de teleprezență;
• să creeze recomandări de bune practici privind introducerea roboților de teleprezență în școli (la nivel de organizație);
• recomandări de proiectare privind utilizarea robotului de teleprezență pentru sprijinirea incluziunii în școli.

În perioada februarie – iunie 2022, Fundația EOS a dezvoltat un document de ghid pentru școli cu privire la modul de introducere a roboților de teleprezență în organizațiile școlare, luând în considerare toate părțile interesate și abordând posibila rezistență în mod corespunzător.