FUNDAȚIA EOS PENTRU EDUCAȚIE DIGITALĂ

DCDS – Digital Competences Development System

Vă rugăm citiți cu atenție politica de confidențialitate a proiectului DCDS pentru a obține o înțelegere clară a modului în care colectăm, gestionăm și asigurăm protecția tuturor datelor cu caracter personal furnizate, modul în care sunt utilizate aceste informații și drepturile pe care le puteți exercita în legătură cu datele dvs:

Declarație de confidențialitate participanți curs DCDS

Formular consimțământ informat participanți curs DCDS

În societatea de astăzi, este necesar ca fiecare persoană să deţină o paletă largă de competenţe, cunoştinţe şi abilităţi, inclusiv un nivel suficient de competenţe digitale, pentru a putea juca un rol activ în societate, pentru a accesa şi a progresa pe piaţa forţei de muncă şi pentru a se implica în educaţie şi formare continuă într-o perspectivă de învăţare pe tot parcursul vieţii. Aproximativ un sfert din populaţia europeană adultă se confruntă cu dificultăţi la citit şi scris  şi are cunoştinţe reduse de aritmetică  şi digitale. Adulţii care nu posedă un nivel suficient de astfel de competenţe şi abilităţi se confruntă cu un risc ridicat de excludere socială.

În acest context, proiectul DCDS îşi propune să stabilească un cadru care să asigure persoanelor adulte europene cu calificare redusă competenţele digitale şi transversale necesare pentru angajare, dezvoltare personală, incluziune socială şi cetăţenie activă.

Pentru a atinge acest obiectiv, proiectul va dezvolta un sistem deschis, inovator multilingv digital de dezvoltare a competenţelor digitale (DCDS) şi îl va folosi pentru a oferi cursuri de formare non-formală adulţilor cu nivel scăzut de calificare din diferite ţări europene. DCDS va consta din: Metodologie de dezvoltare a competenţelor digitale (DCDM) pentru dezvoltarea competenţelor digitale şi a abilităţilor transversale a adulţilor

Mediul de dezvoltare a competenţelor digitale (DCDE) online constă în următoarele module:

  • Instrument de autoevaluare, care permite adulţilor să identifice lacunele în competenţele digitale de bază;
  • Instrument de recomandare, care permite cursanţilor să identifice ofertele de formare care se potrivesc cel mai bine nevoilor acestora;
  • Instrumente online pentru gestionarea profilurilor cursanţilor şi definirea căilor flexibile de învăţare care combină modulele de formare;
  • Aplicaţie online de învăţare cu caracteristici de gamificare;
  • Resurse educaţionale deschise digitale multilingve; şi
  • Validarea şi certificarea competenţelor digitale şi transversale.
  • Training-uri non-formale combinate personalizate, compuse din module de instruire, pentru a satisface nevoile individuale de învăţare, care combină învățarea online cu sesiuni de asistenţă faţă-în-faţă asigurate de către e-facilitatori
  • Manuale şi ghiduri de curs pentru aplicarea metodologiei de asistare a formatorilor şi a furnizorilor de formare în planificarea şi furnizarea de oferte flexibile şi modulare de instruire
  • Instrument de influenţă a politicilor pentru furnizorii de formare şi recomandări cu privire la politici bazate pe analiza datelor pentru exploatarea şi transferul ulterior de către factorii de decizie în cadrul inițiativelor e-Incluziunea, Educația Adulților și Agenda Digitală

DCDS va fi complet aliniată la Cadrul european de competente digitale pentru cetățeni – DigComp și va promova adoptarea acestuia în Europa.

Parteneri

Site web al proiectului: http://www.dcds-project.eu/