FUNDAȚIA EOS PENTRU EDUCAȚIE DIGITALĂ

Primul cadru de educație STE(A)M pentru profesori în România

Unul dintre principalele rezultate ale proiectului STEAMonEdu este „Cadrul de educație STE(A)M”  care a fost publicat recent. Raportul încearcă să reunească elementele definitorii ale educației STE(A)M, pentru a prezenta o imagine de ansamblu sintetică, care să le permită educatorilor și factorilor de decizie să conceapă mai bine programele de educație STE(A)M.

Conceptul de STE(A)M a evoluat sub impulsul unui număr mare de părți interesate, care au căutat să dezvolte un mecanism de sprijin care să încurajeze cursanții să urmeze studii în domenii care au fost considerate cheie pentru creșterea economică. Primul capitol analizează modul în care a evoluat educația STE(A)M, încercând să dea sens diferitelor iterații care pot fi găsite concomitent în practicile și politicile educaționale.

În al doilea capitol, sunt luate în considerare trei dintre elementele care modelează poziția educatorului STE(A)M:

 1. Contextul creat de politici
 2. Rolurile pe care trebuie să le îndeplinească un educator
 3. Agendele partenerilor din sistemul educațional

Un profesionist în educație trebuie să-și cartografieze poziția personală în cadrul educației STE(A)M pentru a putea să-și exercite profesia într-o manieră responsabilă și eficientă. Există o mișcare în creștere la nivel european de a oferi elevilor/studenților și educatorilor posibilitatea de a-și evalua competențele în diferite domenii, pentru a facilita învățarea autonomă. Pe baza modelului DigCompEdu, proiectul STEAMonEdu a întreprins dezvoltarea cadrului de competențe STEAMComp, cu șase domenii de competență:

 1. Conținut
 2. Predare și învățare
 3. Organizare și Management
 4. Angajament profesional
 5. Evaluare
 6. Împuternicirea elevilor/studenților

Capitolul trei oferă o sinteză a modelului STEAMComp, împreună cu câteva considerații asupra unor cadre de referință care cartografiază competențele elevilor.

Raportul include, de asemenea, o trecere în revistă a abordărilor curriculare și a metodologiilor didactice asociate cu educația STE(A)M. Rațiunea din spatele acestuia a fost de a oferi cadrului educațional STE(A)M o perspectivă orientată spre practică și de a facilita implementarea acestuia în contexte educaționale. În ceea ce privește abordările curriculare, acesta descrie șase trasee posibile:

 1. Transdisciplinar
 2. Interdisciplinar
 3. Multidisciplinar
 4. Cross-disciplinar
 5. Integrarea artelor
 6. Neo-disciplinar.

Dezvoltarea profesională a educatorilor a apărut ca un domeniu de cercetare recunoscut, datorită importanței sale pentru procesul de învățare și a influenței pe care o are  asupra performanței elevilor. Capitolul cinci prezintă câteva dintre elementele care definesc dezvoltarea profesională continuă a educatorilor, cum ar fi cadrele de competențe și utilizarea cursurilor MOOC. A doua parte a capitolului este dedicată agenției educatorilor ca parte a dezvoltării lor profesionale, deoarece este important ca educatorii să controleze în mod rezonabil propria dezvoltare profesională și să încorporeze conținut nou într-un mod semnificativ.

Educația STE(A)M este încă în curs de dezvoltare, atât din punct de vedere teoretic, cât și din punct de vedere practic. Ceea ce a fost inițial un instrument de marketing educațional, a luat forma unei abordări pedagogice vibrante, care interoghează atât propria natură, cât și articularea sistemelor educaționale din întreaga lume.

Documentul în întregime poate fi consultat aici.