1
Locurile sunt limitate!

Doar 30 de ore de învățare sunt suficiente pentru a lucra cu inteligența artificială generativă la un nivel profesionist.
AI este o tehnologie revoluționară care are potențialul de a transforma modul în care învățăm și predam.

În special, AI poate fi folosită pentru a îmbunătăți predarea la adulți, care au adesea nevoi și obiective de învățare diferite de cele ale copiilor.

Aceasta poate fi folosită pentru a crea cursuri și activități mai interactive și mai captivante, pentru a personaliza învățarea pentru fiecare elev și pentru a măsura progresul în timp real.

Dacă ești cadru didactic, facilitator sau trainer și vrei să folosești AI pentru a-ți îmbunătăți practica, atunci GenAI Edu este programul perfect pentru tine!
Acest program gratuit, oferit de Fundația EOS România pe platforma All Digital Academy, te va ajuta să dobândești cunoștințele și abilitățile necesare pentru a integra AI în procesul tău de predare.

Pentru a te înscrie la program, completează formularul de înscriere.

Nu rata această oportunitate de a învăța cum să folosești GenAI pentru a-ți îmbunătăți practica de predare!

Programul are o durată de 30 de ore și se desfășoară online.

Programul GenAI Edu te va învăța cum să folosești AI pentru a crea cursuri și activități mai interactive și mai captivante, pentru a personaliza învățarea pentru fiecare elev și pentru a măsura progresul în timp real.

Înscrie-te acum la GenAI Edu!
2


Descrierea programului de formare

Nu rata această oportunitate de a învăța cum să folosești GenAI pentru a-ți îmbunătăți practica de predare!

Fiecare curs are o durată de 4 ore.

Cursul 1: Introducere în Inteligența Artificială
Cursul 2: Introducere în Inteligența Artificială Generativă
Cursul 3: Inteligența Artificială Generativă și resurse digitale
Cursul 4: Inteligența Artificială Generativă în învățare și predare
Cursul 5: Inteligența Artificială Generativă în evaluare
Cursul 6: Sprijinirea dezvoltării cursanților în Inteligența Artificială Generativă
Cursul 7: Facilitarea competențelor digitale ale cursanților cu ajutorul Inteligenței Artificiale Generative

3
Cursul 1: Introducere în Inteligența Artificială


Acest curs se concentrează asupra furnizării participanților unei introduceri cuprinzătoare în domeniul Inteligenței Artificiale (AI) și a aplicațiilor practice ale acesteia.

Înțelegerea Inteligenței Artificiale prin intermediul LinkedIn: Participanții vor completa o serie de module online și evaluări furnizate de LinkedIn. Aceste module vor acoperi concepte și principii cheie ale Inteligenței Artificiale. Prin aceste activități, participanții vor demonstra înțelegerea lor a fundamentelor IA și importanța acesteia în diferite domenii.

Gândire computațională și critică pentru AI: Utilizând conținut din GenAI Toolkit, participanții vor lua parte la exerciții interactive menite să dezvolte abilitățile lor de gândire computațională și critică în legătură cu AI. Vor aborda provocări de codare, vor analiza algoritmi AI și vor oferi reflecții scrise despre abordările lor de rezolvare a problemelor.

Explorarea setului de instrumente AI pentru educație: Participanții vor explora diverse instrumente și resurse relevante pentru practica lor didactică. Pentru a evidenția potențialele sale aplicații educaționale, ei vor crea o prezentare sau un tutorial care evidențiază funcționalitățile și beneficiile instrumentului într-un mediu de învățare.

Promovarea utilizării responsabile și etice a GenAI: Prin intermediul conținutului GenAI Toolkit, participanții vor interacționa cu studii de caz și scenarii care aduc în discuție considerații etice în contextul GenAI.

La finalul acestui curs, participanții vor avea o bază solidă în conceptele și principiile Inteligenței Artificiale. Ei vor poseda abilități de gândire computațională și critică necesare pentru a utiliza eficient AI. În plus, ei vor fi înzestrați cu cunoștințe despre considerațiile etice legate de utilizarea GenAI și vor fi creat resurse pentru a promova practici responsabile și etice în mediile educaționale.
4
Cursul 2: Introducere în Inteligența Artificială Generativă

Acest curs oferă o introducere în GenAI, acoperind conceptele sale, aplicațiile și implicațiile etice. Participanții vor fi implicați în diverse activități pentru a-și aprofunda înțelegerea despre GenAI.

Explorarea GenAI: Participanții vor citi aceste articole și vor viziona videoclipurile pentru a dobândi cunoștințe despre GenAI și aplicațiile sale în diferite domenii. Ulterior, vor completa un scurt test online pentru a evalua înțelegerea lor despre GenAI și potențialul acesteia.

Evoluția căutării online: Vor fi furnizate studii de caz și exemple pentru a evidenția evoluția căutării online prin intermediul GenAI. Participanții vor examina modul în care GenAI a transformat modul în care căutăm informații și vor discuta avantajele și limitările acesteia.

Eficientizarea muncii cu Microsoft Bing Chat: Participanții vor avea acces la Microsoft Bing Chat și li se va da un set de sarcini de îndeplinit folosind chatbot-ul. Ei vor interacționa cu chatbot-ul, vor realiza sarcinile și își vor documenta experiența.

Considerații etice în Era GenAI: Participanții vor contribui în cadrul unui forum de discuții online unde își vor putea împărtăși perspectivele privind implicațiile etice ale GenAI. Participanții vor propune strategii și ghiduri pentru utilizarea responsabilă a GenAI în abordarea problemelor etice. Discuția va încuraja gândirea critică și conștientizarea etică în contextul GenAI.

La finalul acestui curs, participanții vor avea o înțelegere cuprinzătoare a GenAI, a evoluției sale, a considerațiilor etice și a aplicațiilor practice. Vor fi familiarizați cu cunoștințele necesare pentru a lua decizii informate și pentru a utiliza responsabil GenAI în mediile educaționale.
5
Cursul 3: Inteligența Artificială Generativă și resursele digitale

În cadrul acestui curs, participanții vor explora relația dintre GenAI și resursele digitale. Ei vor investiga sursele, crearea și partajarea resurselor digitale, având în vedere considerațiile etice și principiile de guvernare.

Selectarea resurselor digitale: Participanții vor elabora o colecție de resurse digitale pe care o consideră valoroasă și o vor împărtăși cu comunitatea cursului.

Guvernarea datelor și utilizarea responsabilă: Participanții vor analiza în mod critic considerațiile etice și obligațiile legale asociate manipulării datelor în aplicațiile de AI. Pornind de la analiza lor, participanții vor crea un plan de guvernare a datelor, evidențiind cele mai bune practici pentru gestionarea și utilizarea responsabilă a datelor în proiectele de GenAI.

Guvernarea și conformitatea în AI: Participanții vor efectua cercetări și vor analiza cerințele și obligațiile cheie la care instituțiile educaționale ar trebui să se conformeze în utilizarea GenAI. Bazându-se pe descoperirile lor, participanții vor dezvolta o listă de verificare sau un infografic care rezumă reglementările și ghidurile esențiale.

Considerații etice și ghiduri etice pentru AI: Participanții vor identifica posibile provocări etice care pot apărea în mediile educaționale și vor propune strategii pentru abordarea eficientă a acestor provocări. Participanții vor crea o prezentare sau un infografic care evidențiază principalele considerații etice și ghiduri pentru utilizarea GenAI în educație.


La finalul acestui curs, participanții vor dezvolta o colecție selecționată de resurse digitale, vor dobândi înțelegere asupra guvernării datelor și utilizării responsabile a datelor, se vor familiariza cu cerințele de guvernare și conformitate în domeniul AI și vor explora considerații etice specifice GenAI. Vor fi înzestrați cu resurse valoroase, cunoștințe și strategii pentru a lua decizii informate și a promova practici etice în utilizarea GenAI în contextele educaționale.
6
Cursul 4: Inteligența Artificială Generativă în învățare și predare
În cadrul acestui curs, participanții vor explora integrarea GenAI în contexte de învățare și predare. Ei vor examina diferite modele de învățare, vor aborda obiectivele sociale ale educației, vor lua în considerare autonomia profesorului și vor analiza justiția, prejudecățile și considerațiile etice în cadrul sistemelor de GenAI.

Modele de învățare și asumpții pedagogice: Participanții vor analiza avantajele și limitările acestor modele și asumpții în mediile educaționale. Pentru a rezuma constatările lor, participanții vor crea un tabel sau infografic de analiză comparativă care evidențiază caracteristicile cheie ale diferitelor modele de învățare în GenAI.

Abordarea obiectivelor sociale ale educației: Participanții vor proiecta un plan de lecție sau o activitate care integrează GenAI pentru a aborda obiective sociale specifice. De asemenea, participanții vor crea o intrare în jurnal reflectiv sau un videoclip discutând impactul potențial al GenAI asupra atingerii obiectivelor sociale în educație.

Autonomia profesorului în sălile de clasă îmbunătățite cu AI: Participanții vor analiza modul în care profesorii pot menține controlul și autoritatea de luare a deciziilor în contextul GenAI. Participanții vor reprezenta vizual relația dintre autonomia profesorului și GenAI în educație, folosind o hartă conceptuală sau o altă reprezentare vizuală.

Justiție, prejudecăți și considerații etice în sistemele de GenAI: Participanții vor analiza studii de caz și cercetări privind prejudecățile algoritmice în GenAI și impactul potențial asupra rezultatelor educaționale. Participanții vor propune strategii pentru reducerea prejudecăților și promovarea justiției în proiectarea și utilizarea sistemelor de GenAI în educație.


La finalul acestui curs, participanții vor avea o înțelegere cuprinzătoare a diferitelor modele de învățare în GenAI, a potențialului GenAI în abordarea obiectivelor sociale, a autonomiei profesorului și a importanței justiției, prejudecăților și considerațiilor etice în cadrul sistemelor de GenAI. Vor fi echipați cu cunoștințe și perspective pentru a integra eficient GenAI în învățare și predare, având în vedere dimensiunile etice și promovând practici educaționale echitabile.
7
Cursul 5: Inteligența Artificială Generativă în Evaluare
În cadrul acestui curs, participanții vor explora integrarea GenAI în practicile de evaluare în mediile educaționale. Ei vor investiga îmbunătățirea evaluărilor, vor analiza prejudecățile algoritmice și strategiile de atenuare a acestora, vor examina concentrarea cognitivă și evaluarea cunoștințelor în sistemele de GenAI, și vor lua în considerare utilizarea responsabilă a evaluării bazate pe AI.

Îmbunătățirea evaluării cu GenAI: Participanții vor proiecta o sarcină de evaluare sau un instrument de evaluare care integrează GenAI pentru a oferi feedback personalizat sau a genera răspunsuri. Pentru a evidenția înțelegerea lor, participanții vor crea o prezentare video sau un tutorial care demonstrează aplicarea GenAI în scenarii de evaluare.

Prejudecățile algoritmice și strategii de atenuare: Participanții vor efectua cercetări și vor propune strategii pentru identificarea și atenuarea prejudecăților algoritmice în sistemele de evaluare. Participanții vor compila descoperirile lor într-un ghid sau infografic care prezintă pașii pentru minimizarea prejudecăților algoritmice în mod specific în evaluările bazate pe GenAI.

Concentrarea cognitivă și evaluarea cunoștințelor în sistemele de GenAI: Participanții vor explora modul în care sistemele de GenAI evaluează concentrarea cognitivă și cunoștințele în contexte educaționale. Ei vor analiza în mod critic avantajele și limitările utilizării GenAI pentru evaluarea cunoștințelor. Pentru a rezuma constatările lor, participanții vor crea un tabel sau infografic de analiză comparativă care evidențiază diferitele abordări ale evaluării cunoștințelor în sistemele de GenAI.

Utilizarea responsabilă a evaluării bazate pe AI: Participanții vor reflecta asupra impactului potențial al evaluării bazate pe AI asupra confidențialității cursanților și experienței educaționale generale. În plus, participanții vor crea un set de ghiduri sau o listă de verificare pentru utilizarea responsabilă și etică a evaluării bazate pe AI în mediile educaționale.

La finalul acestui curs, participanții vor avea o înțelegere cuprinzătoare a modului în care GenAI poate îmbunătăți practicile de evaluare, a strategiilor pentru atenuarea prejudecăților algoritmice, a abordărilor privind concentrarea cognitivă și evaluarea cunoștințelor utilizând sistemele de GenAI, și a ghidurilor pentru utilizarea responsabilă a evaluării bazate pe AI. Vor fi echipați cu cunoștințe și instrumente pentru a valorifica eficient GenAI în evaluări, păstrând în același timp considerațiile etice și promovând echitatea în evaluarea educațională.
8
Cursul 6: Sprijinirea dezvoltării cursanților în Inteligența Artificială Generativă

În cadrul acestui curs, participanții vor explora modul în care GenAI poate ajuta cursanții facilitând experiențe de învățare personalizate, abordând nevoile individuale, promovând auto-eficacitatea și facilitând alegeri justificate. Ei vor analiza potențialul GenAI de a îmbunătăți incluziunea și de a se adapta la diverse nevoi ale cursanților, luând în considerare implicațiile etice și monitorizând rezultatele AI.


Personalizarea și incluziunea prin GenAI: Participanții vor proiecta o lecție sau o activitate care utilizează GenAI pentru a aborda nevoile individuale ale cursanților și pentru a promova incluziunea. Pentru a-și prezenta ideile, participanții vor crea o prezentare video sau un tutorial care demonstrează implementarea practicilor personalizate și incluzive folosind GenAI.

Adaptarea la nevoile și diferențele individuale ale cursanților: Participanții vor dezvolta un plan sau o strategie pentru încorporarea uneltelor sau resurselor de GenAI care pot să se potrivească diferitelor stiluri sau preferințe de învățare. Pentru a reprezenta vizual strategiile lor, participanții vor crea o reprezentare vizuală sau un infografic care ilustrează diferitele moduri în care GenAI poate să se adapteze la nevoile cursanților.

Promovarea auto-eficacității, imaginii de sine și dezvoltarea abilităților cursanților: Participanții vor dezvolta un set de activități sau resurse care ajută cursanții să-și asume responsabilitatea propriei învățări prin utilizarea GenAI. Pentru a reflecta asupra impactului potențial al GenAI asupra motivației și dezvoltării abilităților cursanților, participanții vor crea o intrare în jurnal reflectiv sau un videoclip discutând descoperirile lor.

Alegeri justificate și monitorizarea rezultatelor AI: Participanții vor crea un cadru sau o listă de verificare pentru evaluarea și selectarea uneltelor sau algoritmilor potriviți de GenAI în funcție de obiectivele educaționale. În plus, participanții vor proiecta un plan pentru monitorizarea și evaluarea eficacității și implicațiilor etice ale utilizării GenAI în practica lor educațională.

La finalul acestui curs, participanții vor avea perspective asupra modului în care GenAI poate ajuta cursanții prin personalizare, incluziune, auto-eficacitate și alegeri justificate. Ei vor dezvolta strategii pentru adaptarea GenAI la diversele nevoi ale cursanților și vor crea resurse care promovează implicarea și dezvoltarea abilităților cursanților. Mai mult, participanții vor fi pregătiți cu cunoștințe și instrumente pentru a monitoriza și evalua implicațiile etice și eficacitatea GenAI în practica lor educațională, asigurând o utilizare responsabilă și impactantă a acestor tehnologii.
9
Cursul 7: Facilitarea Competențelor Digitale ale Cursanților
cu Ajutorul Inteligenței Artificiale Generative
În cadrul acestui curs, participanții vor explora dezvoltarea competențelor digitale ale cursanților și utilizarea responsabilă a inteligenței artificiale în contextul Inteligenței Artificiale Generative. Ei vor examina considerațiile etice și vor promova utilizarea etică a AI în rezolvarea problemelor și bunăstării cursanților.


Dezvoltarea competențelor digitale ale cursanților și utilizarea responsabilă a AI: Participanții vor explora conceptul de competențe digitale și utilizare responsabilă a AI în sfera Inteligenței Artificiale Generative. Ei vor dezvolta un set de activități de învățare sau resurse care să încurajeze competențele digitale ale cursanților și să promoveze utilizarea responsabilă a Inteligenței Artificiale Generative.

Învățarea eticii AI și eticii datelor în clasă: Participanții vor proiecta un plan de lecție sau o activitate care să le prezinte cursanților considerațiile etice asociate cu utilizarea AI și a datelor în clasă. Pentru a-și demonstra abordarea și strategiile de predare pentru stimularea conștientizării etice, participanții vor crea o prezentare multimedia sau un videoclip.


Considerații etice în co-proiectarea practicilor de învățare activate de AI: Participanții vor colabora cu colegii pentru a co-proiecta o activitate sau proiect de învățare activate de AI, luând în considerare implicațiile etice. Participanții vor prezenta apoi activitatea sau proiectul și vor participa activ la un forum de discuții online, oferind feedback și sugestii colegilor lor.


Promovarea utilizării etice a AI în rezolvarea problemelor și asigurarea bunăstării: Participanții vor proiecta o activitate de rezolvare a problemelor care integrează considerații etice în utilizarea Inteligenței Artificiale Generative. În plus, aceștia vor crea un studiu de caz sau un scenariu care evidențiază importanța utilizării etice a AI în îmbunătățirea bunăstării cursanților.


La finalul acestui curs, participanții vor avea resurse și activități elaborate pentru a stimula competențele digitale și conștientizarea etică în contextul Inteligenței Artificiale Generative. Mai mult, participanții vor dobândi cunoștințe despre predarea eticii AI, co-proiectarea practicilor de învățare activate de AI, luând în considerare implicațiile etice și promovarea utilizării etice a AI în rezolvarea problemelor și asigurarea bunăstării cursanților.
previous arrow
next arrow