Fundația EOS România alături de Coaliția pentru Educație Digitală lansează ediția în limba română a Cadrului European pentru competența digitală a profesorilor: DigCompEdu. Cele două organizații au tradus și adaptat DigCompEdu în limba română, având convingerea că această inițiativă va susține procesul de dezvoltare profesională a profesorilor și educatorilor din școlile și instituțiile de formare din România. De asemenea, această inițiativă își dorește să vină în sprijinul eforturilor autorităților din domeniul educației, prin oferirea unui instrument de referință care poate fi utilizat alături de alte instrumente, la crearea unei strategii de educație digitală pe termen lung.

Descarcă DigCompEdu în limba română

Studiul Parlamentului European cu titlul Regândirea educației în era digitală relevă faptul că profesorii și instructorii, deși folosesc câteodată instrumente digitale, nu le adaptează suficient și în mod relevant în actul pedagogic. Mai mult, marea majoritate a profesorilor nu participă sau o fac doar sporadic la activități de dezvoltare profesională care se concentrează pe educația digitală. De asemenea, le lipsește pregătirea și cadrul de sprijin (inclusiv curriculumul) pentru a-și concentra predarea către dezvoltarea unor abilități necesare în epoca digitală.

Competențele digitale sunt competențe cheie atât pentru profesori cât și pentru elevi și studenți, iar DigCompEdu este un document foarte important atunci când vine vorba despre aplicarea unor metode pedagogice moderne și a educației noilor generații de studenți în secolul XXI.

Cadrul DigCompEdu se adresează educatorilor de la toate nivelurile de educație, de la învățământul preșcolar până la învățământul superior și educația adulților, inclusiv educația și formarea generală și profesională, educația adresată celor cu nevoi speciale și contextelor de învățare non-formale. Acesta își propune să pună la dispoziție un cadru general de referință creatorilor de modele de competență digitală, adică Statelor Membre, guvernelor regionale, agențiilor naționale și regionale relevante, organizaţiilor educaţionale și organizaţiilor de formare profesională publice sau private.