FUNDAȚIA EOS PENTRU EDUCAȚIE DIGITALĂ

GenAIEdu

[vc_row][vc_column]

1
Locurile sunt limitate!

Doar 30 de ore de învățare sunt suficiente pentru a lucra cu inteligența artificială generativă la un nivel profesionist.
AI este o tehnologie revoluționară care are potențialul de a transforma modul în care învățăm și predam.

În special, AI poate fi folosită pentru a îmbunătăți predarea la adulți, care au adesea nevoi și obiective de învățare diferite de cele ale copiilor.

Aceasta poate fi folosită pentru a crea cursuri și activități mai interactive și mai captivante, pentru a personaliza învățarea pentru fiecare elev și pentru a măsura progresul în timp real.

Dacă ești cadru didactic, facilitator sau trainer și vrei să folosești AI pentru a-ți îmbunătăți practica, atunci GenAI Edu este programul perfect pentru tine!
Acest program gratuit, oferit de Fundația EOS România pe platforma All Digital Academy, te va ajuta să dobândești cunoștințele și abilitățile necesare pentru a integra AI în procesul tău de predare.

Pentru a te înscrie la program, completează formularul de înscriere.

Nu rata această oportunitate de a învăța cum să folosești GenAI pentru a-ți îmbunătăți practica de predare!

Programul are o durată de 30 de ore și se desfășoară online.

Programul GenAI Edu te va învăța cum să folosești AI pentru a crea cursuri și activități mai interactive și mai captivante, pentru a personaliza învățarea pentru fiecare elev și pentru a măsura progresul în timp real.

Înscrie-te acum la GenAI Edu!
2


Descrierea programului de formare

Nu rata această oportunitate de a învăța cum să folosești GenAI pentru a-ți îmbunătăți practica de predare!

Fiecare curs are o durată de 4 ore.

Cursul 1: Introducere în Inteligența Artificială
Cursul 2: Introducere în Inteligența Artificială Generativă
Cursul 3: Inteligența Artificială Generativă și resurse digitale
Cursul 4: Inteligența Artificială Generativă în învățare și predare
Cursul 5: Inteligența Artificială Generativă în evaluare
Cursul 6: Sprijinirea dezvoltării cursanților în Inteligența Artificială Generativă
Cursul 7: Facilitarea competențelor digitale ale cursanților cu ajutorul Inteligenței Artificiale Generative

3
Cursul 1: Introducere în Inteligența Artificială


Acest curs se concentrează asupra furnizării participanților unei introduceri cuprinzătoare în domeniul Inteligenței Artificiale (AI) și a aplicațiilor practice ale acesteia.

Înțelegerea Inteligenței Artificiale prin intermediul LinkedIn: Participanții vor completa o serie de module online și evaluări furnizate de LinkedIn. Aceste module vor acoperi concepte și principii cheie ale Inteligenței Artificiale. Prin aceste activități, participanții vor demonstra înțelegerea lor a fundamentelor IA și importanța acesteia în diferite domenii.

Gândire computațională și critică pentru AI: Utilizând conținut din GenAI Toolkit, participanții vor lua parte la exerciții interactive menite să dezvolte abilitățile lor de gândire computațională și critică în legătură cu AI. Vor aborda provocări de codare, vor analiza algoritmi AI și vor oferi reflecții scrise despre abordările lor de rezolvare a problemelor.

Explorarea setului de instrumente AI pentru educație: Participanții vor explora diverse instrumente și resurse relevante pentru practica lor didactică. Pentru a evidenția potențialele sale aplicații educaționale, ei vor crea o prezentare sau un tutorial care evidențiază funcționalitățile și beneficiile instrumentului într-un mediu de învățare.

Promovarea utilizării responsabile și etice a GenAI: Prin intermediul conținutului GenAI Toolkit, participanții vor interacționa cu studii de caz și scenarii care aduc în discuție considerații etice în contextul GenAI.

La finalul acestui curs, participanții vor avea o bază solidă în conceptele și principiile Inteligenței Artificiale. Ei vor poseda abilități de gândire computațională și critică necesare pentru a utiliza eficient AI. În plus, ei vor fi înzestrați cu cunoștințe despre considerațiile etice legate de utilizarea GenAI și vor fi creat resurse pentru a promova practici responsabile și etice în mediile educaționale.
4
Cursul 2: Introducere în Inteligența Artificială Generativă

Acest curs oferă o introducere în GenAI, acoperind conceptele sale, aplicațiile și implicațiile etice. Participanții vor fi implicați în diverse activități pentru a-și aprofunda înțelegerea despre GenAI.

Explorarea GenAI: Participanții vor citi aceste articole și vor viziona videoclipurile pentru a dobândi cunoștințe despre GenAI și aplicațiile sale în diferite domenii. Ulterior, vor completa un scurt test online pentru a evalua înțelegerea lor despre GenAI și potențialul acesteia.

Evoluția căutării online: Vor fi furnizate studii de caz și exemple pentru a evidenția evoluția căutării online prin intermediul GenAI. Participanții vor examina modul în care GenAI a transformat modul în care căutăm informații și vor discuta avantajele și limitările acesteia.

Eficientizarea muncii cu Microsoft Bing Chat: Participanții vor avea acces la Microsoft Bing Chat și li se va da un set de sarcini de îndeplinit folosind chatbot-ul. Ei vor interacționa cu chatbot-ul, vor realiza sarcinile și își vor documenta experiența.

Considerații etice în Era GenAI: Participanții vor contribui în cadrul unui forum de discuții online unde își vor putea împărtăși perspectivele privind implicațiile etice ale GenAI. Participanții vor propune strategii și ghiduri pentru utilizarea responsabilă a GenAI în abordarea problemelor etice. Discuția va încuraja gândirea critică și conștientizarea etică în contextul GenAI.

La finalul acestui curs, participanții vor avea o înțelegere cuprinzătoare a GenAI, a evoluției sale, a considerațiilor etice și a aplicațiilor practice. Vor fi familiarizați cu cunoștințele necesare pentru a lua decizii informate și pentru a utiliza responsabil GenAI în mediile educaționale.
5
Cursul 3: Inteligența Artificială Generativă și resursele digitale

În cadrul acestui curs, participanții vor explora relația dintre GenAI și resursele digitale. Ei vor investiga sursele, crearea și partajarea resurselor digitale, având în vedere considerațiile etice și principiile de guvernare.

Selectarea resurselor digitale: Participanții vor elabora o colecție de resurse digitale pe care o consideră valoroasă și o vor împărtăși cu comunitatea cursului.

Guvernarea datelor și utilizarea responsabilă: Participanții vor analiza în mod critic considerațiile etice și obligațiile legale asociate manipulării datelor în aplicațiile de AI. Pornind de la analiza lor, participanții vor crea un plan de guvernare a datelor, evidențiind cele mai bune practici pentru gestionarea și utilizarea responsabilă a datelor în proiectele de GenAI.

Guvernarea și conformitatea în AI: Participanții vor efectua cercetări și vor analiza cerințele și obligațiile cheie la care instituțiile educaționale ar trebui să se conformeze în utilizarea GenAI. Bazându-se pe descoperirile lor, participanții vor dezvolta o listă de verificare sau un infografic care rezumă reglementările și ghidurile esențiale.

Considerații etice și ghiduri etice pentru AI: Participanții vor identifica posibile provocări etice care pot apărea în mediile educaționale și vor propune strategii pentru abordarea eficientă a acestor provocări. Participanții vor crea o prezentare sau un infografic care evidențiază principalele considerații etice și ghiduri pentru utilizarea GenAI în educație.


La finalul acestui curs, participanții vor dezvolta o colecție selecționată de resurse digitale, vor dobândi înțelegere asupra guvernării datelor și utilizării responsabile a datelor, se vor familiariza cu cerințele de guvernare și conformitate în domeniul AI și vor explora considerații etice specifice GenAI. Vor fi înzestrați cu resurse valoroase, cunoștințe și strategii pentru a lua decizii informate și a promova practici etice în utilizarea GenAI în contextele educaționale.
6
Cursul 4: Inteligența Artificială Generativă în învățare și predare
În cadrul acestui curs, participanții vor explora integrarea GenAI în contexte de învățare și predare. Ei vor examina diferite modele de învățare, vor aborda obiectivele sociale ale educației, vor lua în considerare autonomia profesorului și vor analiza justiția, prejudecățile și considerațiile etice în cadrul sistemelor de GenAI.

Modele de învățare și asumpții pedagogice: Participanții vor analiza avantajele și limitările acestor modele și asumpții în mediile educaționale. Pentru a rezuma constatările lor, participanții vor crea un tabel sau infografic de analiză comparativă care evidențiază caracteristicile cheie ale diferitelor modele de învățare în GenAI.

Abordarea obiectivelor sociale ale educației: Participanții vor proiecta un plan de lecție sau o activitate care integrează GenAI pentru a aborda obiective sociale specifice. De asemenea, participanții vor crea o intrare în jurnal reflectiv sau un videoclip discutând impactul potențial al GenAI asupra atingerii obiectivelor sociale în educație.

Autonomia profesorului în sălile de clasă îmbunătățite cu AI: Participanții vor analiza modul în care profesorii pot menține controlul și autoritatea de luare a deciziilor în contextul GenAI. Participanții vor reprezenta vizual relația dintre autonomia profesorului și GenAI în educație, folosind o hartă conceptuală sau o altă reprezentare vizuală.

Justiție, prejudecăți și considerații etice în sistemele de GenAI: Participanții vor analiza studii de caz și cercetări privind prejudecățile algoritmice în GenAI și impactul potențial asupra rezultatelor educaționale. Participanții vor propune strategii pentru reducerea prejudecăților și promovarea justiției în proiectarea și utilizarea sistemelor de GenAI în educație.


La finalul acestui curs, participanții vor avea o înțelegere cuprinzătoare a diferitelor modele de învățare în GenAI, a potențialului GenAI în abordarea obiectivelor sociale, a autonomiei profesorului și a importanței justiției, prejudecăților și considerațiilor etice în cadrul sistemelor de GenAI. Vor fi echipați cu cunoștințe și perspective pentru a integra eficient GenAI în învățare și predare, având în vedere dimensiunile etice și promovând practici educaționale echitabile.
7
Cursul 5: Inteligența Artificială Generativă în Evaluare
În cadrul acestui curs, participanții vor explora integrarea GenAI în practicile de evaluare în mediile educaționale. Ei vor investiga îmbunătățirea evaluărilor, vor analiza prejudecățile algoritmice și strategiile de atenuare a acestora, vor examina concentrarea cognitivă și evaluarea cunoștințelor în sistemele de GenAI, și vor lua în considerare utilizarea responsabilă a evaluării bazate pe AI.

Îmbunătățirea evaluării cu GenAI: Participanții vor proiecta o sarcină de evaluare sau un instrument de evaluare care integrează GenAI pentru a oferi feedback personalizat sau a genera răspunsuri. Pentru a evidenția înțelegerea lor, participanții vor crea o prezentare video sau un tutorial care demonstrează aplicarea GenAI în scenarii de evaluare.

Prejudecățile algoritmice și strategii de atenuare: Participanții vor efectua cercetări și vor propune strategii pentru identificarea și atenuarea prejudecăților algoritmice în sistemele de evaluare. Participanții vor compila descoperirile lor într-un ghid sau infografic care prezintă pașii pentru minimizarea prejudecăților algoritmice în mod specific în evaluările bazate pe GenAI.

Concentrarea cognitivă și evaluarea cunoștințelor în sistemele de GenAI: Participanții vor explora modul în care sistemele de GenAI evaluează concentrarea cognitivă și cunoștințele în contexte educaționale. Ei vor analiza în mod critic avantajele și limitările utilizării GenAI pentru evaluarea cunoștințelor. Pentru a rezuma constatările lor, participanții vor crea un tabel sau infografic de analiză comparativă care evidențiază diferitele abordări ale evaluării cunoștințelor în sistemele de GenAI.

Utilizarea responsabilă a evaluării bazate pe AI: Participanții vor reflecta asupra impactului potențial al evaluării bazate pe AI asupra confidențialității cursanților și experienței educaționale generale. În plus, participanții vor crea un set de ghiduri sau o listă de verificare pentru utilizarea responsabilă și etică a evaluării bazate pe AI în mediile educaționale.

La finalul acestui curs, participanții vor avea o înțelegere cuprinzătoare a modului în care GenAI poate îmbunătăți practicile de evaluare, a strategiilor pentru atenuarea prejudecăților algoritmice, a abordărilor privind concentrarea cognitivă și evaluarea cunoștințelor utilizând sistemele de GenAI, și a ghidurilor pentru utilizarea responsabilă a evaluării bazate pe AI. Vor fi echipați cu cunoștințe și instrumente pentru a valorifica eficient GenAI în evaluări, păstrând în același timp considerațiile etice și promovând echitatea în evaluarea educațională.
8
Cursul 6: Sprijinirea dezvoltării cursanților în Inteligența Artificială Generativă

În cadrul acestui curs, participanții vor explora modul în care GenAI poate ajuta cursanții facilitând experiențe de învățare personalizate, abordând nevoile individuale, promovând auto-eficacitatea și facilitând alegeri justificate. Ei vor analiza potențialul GenAI de a îmbunătăți incluziunea și de a se adapta la diverse nevoi ale cursanților, luând în considerare implicațiile etice și monitorizând rezultatele AI.


Personalizarea și incluziunea prin GenAI: Participanții vor proiecta o lecție sau o activitate care utilizează GenAI pentru a aborda nevoile individuale ale cursanților și pentru a promova incluziunea. Pentru a-și prezenta ideile, participanții vor crea o prezentare video sau un tutorial care demonstrează implementarea practicilor personalizate și incluzive folosind GenAI.

Adaptarea la nevoile și diferențele individuale ale cursanților: Participanții vor dezvolta un plan sau o strategie pentru încorporarea uneltelor sau resurselor de GenAI care pot să se potrivească diferitelor stiluri sau preferințe de învățare. Pentru a reprezenta vizual strategiile lor, participanții vor crea o reprezentare vizuală sau un infografic care ilustrează diferitele moduri în care GenAI poate să se adapteze la nevoile cursanților.

Promovarea auto-eficacității, imaginii de sine și dezvoltarea abilităților cursanților: Participanții vor dezvolta un set de activități sau resurse care ajută cursanții să-și asume responsabilitatea propriei învățări prin utilizarea GenAI. Pentru a reflecta asupra impactului potențial al GenAI asupra motivației și dezvoltării abilităților cursanților, participanții vor crea o intrare în jurnal reflectiv sau un videoclip discutând descoperirile lor.

Alegeri justificate și monitorizarea rezultatelor AI: Participanții vor crea un cadru sau o listă de verificare pentru evaluarea și selectarea uneltelor sau algoritmilor potriviți de GenAI în funcție de obiectivele educaționale. În plus, participanții vor proiecta un plan pentru monitorizarea și evaluarea eficacității și implicațiilor etice ale utilizării GenAI în practica lor educațională.

La finalul acestui curs, participanții vor avea perspective asupra modului în care GenAI poate ajuta cursanții prin personalizare, incluziune, auto-eficacitate și alegeri justificate. Ei vor dezvolta strategii pentru adaptarea GenAI la diversele nevoi ale cursanților și vor crea resurse care promovează implicarea și dezvoltarea abilităților cursanților. Mai mult, participanții vor fi pregătiți cu cunoștințe și instrumente pentru a monitoriza și evalua implicațiile etice și eficacitatea GenAI în practica lor educațională, asigurând o utilizare responsabilă și impactantă a acestor tehnologii.
9
Cursul 7: Facilitarea Competențelor Digitale ale Cursanților
cu Ajutorul Inteligenței Artificiale Generative
În cadrul acestui curs, participanții vor explora dezvoltarea competențelor digitale ale cursanților și utilizarea responsabilă a inteligenței artificiale în contextul Inteligenței Artificiale Generative. Ei vor examina considerațiile etice și vor promova utilizarea etică a AI în rezolvarea problemelor și bunăstării cursanților.


Dezvoltarea competențelor digitale ale cursanților și utilizarea responsabilă a AI: Participanții vor explora conceptul de competențe digitale și utilizare responsabilă a AI în sfera Inteligenței Artificiale Generative. Ei vor dezvolta un set de activități de învățare sau resurse care să încurajeze competențele digitale ale cursanților și să promoveze utilizarea responsabilă a Inteligenței Artificiale Generative.

Învățarea eticii AI și eticii datelor în clasă: Participanții vor proiecta un plan de lecție sau o activitate care să le prezinte cursanților considerațiile etice asociate cu utilizarea AI și a datelor în clasă. Pentru a-și demonstra abordarea și strategiile de predare pentru stimularea conștientizării etice, participanții vor crea o prezentare multimedia sau un videoclip.


Considerații etice în co-proiectarea practicilor de învățare activate de AI: Participanții vor colabora cu colegii pentru a co-proiecta o activitate sau proiect de învățare activate de AI, luând în considerare implicațiile etice. Participanții vor prezenta apoi activitatea sau proiectul și vor participa activ la un forum de discuții online, oferind feedback și sugestii colegilor lor.


Promovarea utilizării etice a AI în rezolvarea problemelor și asigurarea bunăstării: Participanții vor proiecta o activitate de rezolvare a problemelor care integrează considerații etice în utilizarea Inteligenței Artificiale Generative. În plus, aceștia vor crea un studiu de caz sau un scenariu care evidențiază importanța utilizării etice a AI în îmbunătățirea bunăstării cursanților.


La finalul acestui curs, participanții vor avea resurse și activități elaborate pentru a stimula competențele digitale și conștientizarea etică în contextul Inteligenței Artificiale Generative. Mai mult, participanții vor dobândi cunoștințe despre predarea eticii AI, co-proiectarea practicilor de învățare activate de AI, luând în considerare implicațiile etice și promovarea utilizării etice a AI în rezolvarea problemelor și asigurarea bunăstării cursanților.
previous arrow
next arrow
[vc_column_text]

Descrierea Programului de Formare

Cursul 1: Introducere în Inteligența Artificială (4 ore)
Cursul 2: Introducere în IA Generativă (4 ore)
Cursul 3: IA Generativă și Resurse Digitale (4 ore)
Cursul 4: IA Generativă în Învățare și Predare (4 ore)
Cursul 5: IA Generativă în Evaluare (4 ore)
Cursul 6: Sprijinirea dezvoltării cursanților în Inteligența Artificială Generativă (4 ore)
Cursul 7: Facilitarea Competențelor Digitale ale Cursanților cu Ajutorul Inteligenței Artificiale Generative (4 ore)

Inteligența artificială (AI) este o tehnologie care transformă modul în care învățăm și predam. Ea poate fi folosită pentru a crea cursuri și activități mai interactive și mai captivante, pentru a personaliza învățarea pentru fiecare elev și pentru a măsura progresul în timp real.

Dacă ești cadru didactic, facilitator sau trainer și vrei să folosești AI pentru a-ți îmbunătăți practica, atunci GenAI Edu este programul perfect pentru tine. Acest program gratuit, oferit de All Digital Academy, te va ajuta să dobândești cunoștințele și abilitățile necesare pentru a integra AI în procesul tău de predare.

Pentru a te înscrie la program, completează formularul de înscriere.

Nu rata această oportunitate de a învăța cum să folosești GenAI pentru a-ți îmbunătăți practica de predare!

Înscrie-te acum la GenAI Edu!

[/vc_column_text][vc_tta_accordion][vc_tta_section title=”Descrierea cursurilor” tab_id=”1705499935364-9a873aeb-874e”][vc_images_carousel images=”11208,11199,11207,11198,11206″][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Cursul 1: Introducere în Inteligența Artificială” tab_id=”1705499427159-f369d3cb-359d”][vc_column_text]Acest curs se concentrează asupra furnizării participanților unei introduceri cuprinzătoare în domeniul Inteligenței Artificiale (IA) și a aplicațiilor practice ale acesteia. Participanții vor fi implicați în diverse activități pentru a-și îmbunătăți înțelegerea conceptelor de IA și pentru a dezvolta abilități de gândire critică.

 

 1. Înțelegerea Inteligenței Artificiale prin intermediul LinkedIn: Participanții vor completa o serie de module online și evaluări furnizate de LinkedIn. Aceste module vor acoperi concepte și principii cheie ale Inteligenței Artificiale. Prin aceste activități, participanții vor demonstra înțelegerea lor a fundamentelor IA și importanța acesteia în diferite domenii.
 2. Gândire Computațională și Critică pentru IA: Utilizând conținut din IA Generativă Toolkit, participanții vor lua parte la exerciții interactive menite să dezvolte abilitățile lor de gândire computațională și critică în legătură cu IA. Vor aborda provocări de codare, vor analiza algoritmi IA și vor oferi reflecții scrise despre abordările lor de rezolvare a problemelor. Această activitate își propune să consolideze abilitățile lor analitice în contextul IA.
 3. Explorarea Setului de Instrumente AI pentru Educație: Participanții vor fi ghidați prin Setul de Instrumente AI al IA Generativă Toolkit, special conceput pentru educatori. Ei vor explora diverse instrumente și resurse relevante pentru practica lor didactică. Ca parte a acestei explorări, participanții vor selecta și evalua un instrument generativ AI din setul de instrumente. Pentru a evidenția potențialele sale aplicații educaționale, ei vor crea o prezentare sau un tutorial care evidențiază funcționalitățile și beneficiile instrumentului într-un mediu de învățare.
 4. Promovarea Utilizării Responsabile și Etice a Inteligenței Artificiale Generative: Prin intermediul conținutului IA Generativă Toolkit, participanții vor interacționa cu studii de caz și scenarii care aduc în discuție considerații etice în contextul Inteligenței Artificiale Generative. Ei vor analiza implicarea etică a utilizării Inteligenței Artificiale Generative, vor propune soluții sau orientări pentru abordarea acestor preocupări și vor crea un resursă care promovează utilizarea responsabilă și etică a Inteligenței Artificiale Generative în mediile educaționale. Această activitate încurajează gândirea critică și luarea deciziilor etice în ceea ce privește aplicațiile IA.

La finalul acestui curs, participanții vor avea o bază solidă în conceptele și principiile Inteligenței Artificiale. Ei vor poseda abilități de gândire computațională și critică necesare pentru a utiliza eficient IA. În plus, ei vor fi înzestrați cu cunoștințe despre considerațiile etice legate de utilizarea Inteligenței Artificiale Generative și vor fi creat resurse pentru a promova practici responsabile și etice în mediile educaționale.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Cursul 2: Introducere în IA Generativă” tab_id=”1705499427187-0b555964-2276″][vc_column_text]Acest curs oferă o introducere în Inteligența Artificială Generativă, acoperind conceptele sale, aplicațiile și implicațiile etice. Participanții vor fi implicați în diverse activități pentru a-și aprofunda înțelegerea despre Inteligența Artificială Generativă.

 

 1. Explorarea Inteligenței Artificiale Generative: Participanților li se vor atribui articole și videoclipuri care explică conceptul de Inteligență Artificială Generativă. Ei vor citi aceste articole și vor viziona videoclipurile pentru a dobândi cunoștințe despre Inteligența Artificială Generativă și aplicațiile sale în diferite domenii. Ulterior, vor completa un scurt test online pentru a evalua înțelegerea lor despre Inteligența Artificială Generativă și potențialul acesteia.
 2. Evoluția Căutării Online: Vor fi furnizate studii de caz și exemple pentru a evidenția evoluția căutării online prin intermediul Inteligenței Artificiale Generative. Participanții vor analiza impactul Inteligenței Artificiale Generative asupra rezultatelor căutărilor și a experienței utilizatorilor. Ei vor examina modul în care Inteligența Artificială Generativă a transformat modul în care căutăm informații și vor discuta avantajele și limitările acesteia.
 3. Eficientizarea Muncii cu Microsoft Bing Chat: Participanții vor avea acces la Microsoft Bing Chat și li se vor da un set de sarcini de îndeplinit folosind chatbot-ul. Ei vor interacționa cu chatbot-ul, vor realiza sarcinile și își vor documenta experiența. Participanții vor reflecta asupra beneficiilor și limitărilor utilizării unui chatbot generativ în eficientizarea muncii lor și vor explora aplicațiile potențiale în diverse contexte.
 4. Considerații Etice în Era Inteligenței Artificiale Generative: Participanților li se vor prezenta considerații etice și dileme asociate cu Inteligența Artificială Generativă. Ei vor participa la un forum de discuții online unde își vor putea împărtăși perspectivele privind implicațiile etice ale Inteligenței Artificiale Generative. Participanții vor propune strategii și ghiduri pentru utilizarea responsabilă a Inteligenței Artificiale Generative în abordarea problemelor etice. Discuția va încuraja gândirea critică și conștientizarea etică în contextul Inteligenței Artificiale Generative.

 

La finalul acestui curs, participanții vor avea o înțelegere cuprinzătoare a Inteligenței Artificiale Generative, a evoluției sale, a considerațiilor etice și a aplicațiilor practice. Vor fi înzestrați cu cunoștințele necesare pentru a lua decizii informate și pentru a utiliza responsabil Inteligența Artificială Generativă în mediile educaționale.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Cursul 3; IA Generativă și Resurse Digitale” tab_id=”1705499849613-37ecd5bf-5cb9″][vc_column_text]În cadrul acestui curs, participanții vor explora relația dintre Inteligența Artificială Generativă și resursele digitale. Ei vor investiga sursele, crearea și partajarea resurselor digitale, având în vedere considerațiile etice și principiile de guvernare.

 1. Selectarea Resurselor Digitale: Participanții vor efectua cercetări pentru a identifica o gamă largă de resurse digitale legate de Inteligența Artificială Generativă. Ei vor compila o listă cuprinzătoare a acestor resurse, clasificându-le în funcție de relevanța și potențialul lor de aplicare în contexte educaționale. Participanții vor crea o colecție de resurse digitale pe care o consideră valoroasă și o vor împărtăși cu comunitatea cursului. Această activitate încurajează colaborarea și partajarea de cunoștințe între participanți.
 2. Guvernarea Datelor și Utilizarea Responsabilă: Participanții vor examina studii de caz și ghiduri privind guvernarea datelor și utilizarea responsabilă a datelor în contextul Inteligenței Artificiale Generative. Ei vor analiza în mod critic considerațiile etice și obligațiile legale asociate manipulării datelor în aplicațiile de IA. Pornind de la analiza lor, participanții vor crea un plan de guvernare a datelor, evidențiind cele mai bune practici pentru gestionarea și utilizarea responsabilă a datelor în proiectele de Inteligență Artificială Generativă. Această activitate subliniază importanța eticii datelor și practicilor responsabile în domeniul datelor.
 3. Guvernarea și Conformitatea în IA: Participanții vor explora reglementările și politicile relevante pentru guvernarea și conformitatea în domeniul IA. Ei vor efectua cercetări și vor analiza cerințele și obligațiile cheie la care instituțiile educaționale ar trebui să se conformeze în utilizarea Inteligenței Artificiale Generative. Bazându-se pe descoperirile lor, participanții vor dezvolta o listă de verificare sau un infografic care rezumă reglementările și ghidurile esențiale. Această activitate promovează o înțelegere detaliată a considerațiilor legale și reglementărilor în implementarea Inteligenței Artificiale Generative în contextul educațional.
 4. Considerații Etice și Ghiduri Etice pentru IA: Participanții vor examina dimensiunile etice asociate cu Inteligența Artificială Generativă și ghidurile etice specifice acestui domeniu. Ei vor identifica posibile provocări etice care pot apărea în mediile educaționale și vor propune strategii pentru abordarea eficientă a acestor provocări. Participanții vor crea o prezentare sau un infografic care evidențiază principalele considerații etice și ghiduri pentru utilizarea Inteligenței Artificiale Generative în educație. Această activitate încurajează gândirea critică și luarea deciziilor etice în aplicarea IA.

 

La finalul acestui curs, participanții vor dezvolta o colecție selecționată de resurse digitale, vor dobândi înțelegere asupra guvernării datelor și utilizării responsabile a datelor, se vor familiariza cu cerințele de guvernare și conformitate în domeniul IA și vor explora considerații etice specifice Inteligenței Artificiale Generative. Vor fi înzestrați cu resurse valoroase, cunoștințe și strategii pentru a lua decizii informate și a promova practici etice în utilizarea Inteligenței Artificiale Generative în contextele educaționale.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Cursul 4: IA Generativă în învățare și predare” tab_id=”1705570276843-a5a20db8-2f54″][vc_column_text]În cadrul acestui curs, participanții vor explora integrarea Inteligenței Artificiale Generative în contexte de învățare și predare. Ei vor examina diferite modele de învățare, vor aborda obiectivele sociale ale educației, vor lua în considerare agenția umană și autonomia profesorului, și vor analiza justiția, prejudecățile și considerațiile etice în cadrul sistemelor de Inteligență Artificială Generativă.

 1. Modele de Învățare și Asumpții Pedagogice: Participanții vor studia diverse modele de învățare și asumpții pedagogice în contextul Inteligenței Artificiale Generative. Ei vor analiza avantajele și limitările acestor modele și asumpții în mediile educaționale. Pentru a rezuma constatările lor, participanții vor crea un tabel sau infografic de analiză comparativă care evidențiază caracteristicile cheie ale diferitelor modele de învățare în Inteligența Artificială Generativă. Această activitate promovează gândirea critică și înțelegerea diverselor abordări față de învățare în contextul Inteligenței Artificiale Generative.
 2. Abordarea Obiectivelor Sociale ale Educației: Participanții vor explora modul în care Inteligența Artificială Generativă poate contribui la obiectivele sociale ale educației, cum ar fi promovarea incluziunii și încurajarea colaborării. Ei vor proiecta un plan de lecție sau o activitate care integrează Inteligența Artificială Generativă pentru a aborda obiective sociale specifice. De asemenea, participanții vor crea o intrare în jurnal reflectiv sau un videoclip discutând impactul potențial al Inteligenței Artificiale Generative asupra atingerii obiectivelor sociale în educație. Această activitate îi încurajează pe participanți să ia în considerare potențialul transformator al Inteligenței Artificiale Generative în promovarea rezultatelor sociale.
 3. Agenția Umană și Autonomia Profesorului în Sălile de Clasă Îmbunătățite cu AI: Participanții vor reflecta asupra rolului agenției umane și a autonomiei profesorului în sălile de clasă îmbunătățite cu AI. Ei vor analiza modul în care profesorii pot menține controlul și autoritatea de luare a deciziilor în contextul Inteligenței Artificiale Generative. Participanții vor reprezenta vizual relația dintre agenția umană, autonomia profesorului și Inteligența Artificială Generativă în educație, folosind o hartă conceptuală sau o altă reprezentare vizuală. Această activitate îi îndeamnă pe participanți să examineze critic echilibrul dintre tehnologie și agenția umană în mediile educaționale.
 4. Justiție, Prejudecăți și Considerații Etice în Sistemele de Inteligență Artificială Generativă: Participanții vor examina justiția, prejudecățile și considerațiile etice legate de sistemele de Inteligență Artificială Generativă. Ei vor analiza studii de caz și cercetări privind prejudecățile algoritmice în Inteligența Artificială Generativă și impactul potențial asupra rezultatelor educaționale. Participanții vor propune strategii pentru reducerea prejudecăților și promovarea justiției în proiectarea și utilizarea sistemelor de Inteligență Artificială Generativă în educație. Această activitate favorizează înțelegerea implicărilor etice și a provocărilor asociate cu Inteligența Artificială Generativă.

 

La finalul acestui curs, participanții vor avea o înțelegere cuprinzătoare a diferitelor modele de învățare în Inteligența Artificială Generativă, a potențialului Inteligenței Artificiale Generative în abordarea obiectivelor sociale, a rolului agenției umane și a autonomiei profesorului, și a importanței justiției, prejudecăților și considerațiilor etice în cadrul sistemelor de Inteligență Artificială Generativă. Vor fi echipați cu cunoștințe și perspective pentru a integra eficient Inteligența Artificială Generativă în învățare și predare, având în vedere dimensiunile etice și promovând practici educaționale echitabile.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Cursul 5: IA Generativă în evaluare” tab_id=”1705570356792-3fe83d3c-59c1″][vc_column_text]În cadrul acestui curs, participanții vor explora integrarea Inteligenței Artificiale Generative în practicile de evaluare în mediile educaționale. Ei vor investiga îmbunătățirea evaluărilor, vor analiza prejudecățile algoritmice și strategiile de atenuare a acestora, vor examina concentrarea cognitivă și evaluarea cunoștințelor în sistemele de Inteligență Artificială Generativă, și vor lua în considerare utilizarea responsabilă a evaluării bazate pe IA.

 

 1. Îmbunătățirea Evaluării cu Inteligența Artificială Generativă: Participanții vor explora modul în care Inteligența Artificială Generativă poate îmbunătăți practicile de evaluare în mediile educaționale. Ei vor proiecta o sarcină de evaluare sau un instrument de evaluare care integrează Inteligența Artificială Generativă pentru a oferi feedback personalizat sau a genera răspunsuri. Pentru a evidenția înțelegerea lor, participanții vor crea o prezentare video sau un tutorial care demonstrează aplicarea Inteligenței Artificiale Generative în scenarii de evaluare. Această activitate încurajează participanții să gândească creativ despre folosirea Inteligenței Artificiale Generative pentru a îmbunătăți procesul de evaluare.
 2. Prejudecățile Algoritmice și Strategii de Atenuare: Participanții vor analiza conceptul de prejudecăți algoritmice și implicațiile acestora pentru evaluare în utilizarea Inteligenței Artificiale Generative. Ei vor efectua cercetări și vor propune strategii pentru identificarea și atenuarea prejudecăților algoritmice în sistemele de evaluare. Participanții vor compila descoperirile lor într-un ghid sau infografic care prezintă pașii pentru minimizarea prejudecăților algoritmice în mod specific în evaluările bazate pe Inteligența Artificială Generativă. Această activitate promovează gândirea critică și dezvoltarea de strategii pentru abordarea prejudecăților în practicile de evaluare.
 3. Concentrarea Cognitivă și Evaluarea Cunoștințelor în Sistemele de Inteligență Artificială Generativă: Participanții vor explora modul în care sistemele de Inteligență Artificială Generativă evaluează concentrarea cognitivă și cunoștințele în contexte educaționale. Ei vor analiza în mod critic avantajele și limitările utilizării Inteligenței Artificiale Generative pentru evaluarea cunoștințelor. Pentru a rezuma constatările lor, participanții vor crea un tabel sau infografic de analiză comparativă care evidențiază diferitele abordări ale evaluării cunoștințelor în sistemele de Inteligență Artificială Generativă. Această activitate promovează înțelegerea metodelor diverse de evaluare a concentrării cognitive și cunoștințelor utilizând Inteligența Artificială Generativă.
 4. Utilizarea Responsabilă a Evaluării Bazate pe IA: Participanții vor examina considerațiile etice și ghidurile de utilizare responsabilă pentru evaluarea bazată pe IA. Ei vor reflecta asupra impactului potențial al evaluării bazate pe IA asupra confidențialității cursanților, echității și experienței educaționale generale. În plus, participanții vor crea un set de ghiduri sau o listă de verificare pentru utilizarea responsabilă și etică a evaluării bazate pe IA în mediile educaționale. Această activitate îi îndeamnă pe participanți să ia în considerare dimensiunile etice și implicațiile asociate cu evaluarea bazată pe IA.

La finalul acestui curs, participanții vor avea o înțelegere cuprinzătoare a modului în care Inteligența Artificială Generativă poate îmbunătăți practicile de evaluare, a strategiilor pentru atenuarea prejudecăților algoritmice, a abordărilor privind concentrarea cognitivă și evaluarea cunoștințelor utilizând sistemele de Inteligență Artificială Generativă, și a ghidurilor pentru utilizarea responsabilă a evaluării bazate pe IA. Vor fi echipați cu cunoștințe și instrumente pentru a valorifica eficient Inteligența Artificială Generativă în evaluări, păstrând în același timp considerațiile etice și promovând echitatea în evaluarea educațională.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Cursul 6: Sprijinirea dezvoltării cursanților în Inteligența Artificială Generativă” tab_id=”1705570429882-b6ac18af-3328″][vc_column_text]În cadrul acestui curs, participanții vor explora modul în care Inteligența Artificială Generativă poate împuternici cursanții facilitând experiențe de învățare personalizate, abordând nevoile individuale, promovând auto-eficacitatea și facilitând alegeri justificate. Ei vor analiza potențialul Inteligenței Artificiale Generative de a îmbunătăți incluziunea și de a se adapta la diverse nevoi ale cursanților, luând în considerare implicațiile etice și monitorizând rezultatele AI.

 

 1. Personalizarea și Incluziunea prin Inteligența Artificială Generativă: Participanții vor efectua cercetări și analize pentru a înțelege cum Inteligența Artificială Generativă poate facilita experiențe de învățare personalizate. Ei vor proiecta o lecție sau o activitate care utilizează Inteligența Artificială Generativă pentru a aborda nevoile individuale ale cursanților și pentru a promova incluziunea. Pentru a-și prezenta ideile, participanții vor crea o prezentare video sau un tutorial care demonstrează implementarea practicilor personalizate și incluzive folosind Inteligența Artificială Generativă. Această activitate încurajează participanții să exploreze potențialul Inteligenței Artificiale Generative în adaptarea experiențelor de învățare pentru a satisface cerințele diverse ale cursanților.
 2. Adaptarea la Nevoile și Diferențele Individuale ale Cursanților: Participanții vor reflecta asupra capacității Inteligenței Artificiale Generative de a se adapta la diversele nevoi și diferențe individuale ale cursanților. Ei vor dezvolta un plan sau o strategie pentru încorporarea uneltelor sau resurselor de Inteligență Artificială Generativă care pot să se potrivească diferitelor stiluri sau preferințe de învățare. Pentru a reprezenta vizual strategiile lor, participanții vor crea o reprezentare vizuală sau un infografic care ilustrează diferitele moduri în care Inteligența Artificială Generativă poate să se adapteze la nevoile cursanților. Această activitate promovează înțelegerea flexibilității Inteligenței Artificiale Generative în satisfacerea cursanților diverși.
 3. Promovarea Auto-Eficacității, Imaginii de Sine și Dezvoltarea Abilităților Cursanților: Participanții vor explora modul în care Inteligența Artificială Generativă poate îmbunătăți auto-eficacitatea, imaginea de sine și dezvoltarea abilităților cursanților. Ei vor dezvolta un set de activități sau resurse care împuternicesc cursanții să-și asume responsabilitatea propriei învățări prin utilizarea Inteligenței Artificiale Generative. Pentru a reflecta asupra impactului potențial al Inteligenței Artificiale Generative asupra motivației și dezvoltării abilităților cursanților, participanții vor crea o intrare în jurnal reflectiv sau un videoclip discutând descoperirile lor. Această activitate încurajează participanții să ia în considerare rolul Inteligenței Artificiale Generative în promovarea agenției și achiziționarea de abilități a cursanților.
 4. Alegeri Justificate și Monitorizarea Rezultatelor AI: Participanții vor analiza importanța luării de decizii justificate și monitorizarea continuă a rezultatelor AI în contexte educaționale. Ei vor crea un cadru sau o listă de verificare pentru evaluarea și selectarea uneltelor sau algoritmilor potriviți de Inteligență Artificială Generativă în funcție de obiectivele educaționale. În plus, participanții vor proiecta un plan pentru monitorizarea și evaluarea eficacității și implicațiilor etice ale utilizării Inteligenței Artificiale Generative în practica lor educațională. Această activitate îi îndeamnă pe participanți să ia în considerare implementarea și evaluarea responsabilă a Inteligenței Artificiale Generative în mediul de învățare.

 

La finalul acestui curs, participanții vor avea perspective asupra modului în care Inteligența Artificială Generativă poate împuternici cursanții prin personalizare, incluziune, auto-eficacitate și alegeri justificate. Ei vor dezvolta strategii pentru adaptarea Inteligenței Artificiale Generative la diversele nevoi ale cursanților și vor crea resurse care promovează implicarea și dezvoltarea abilităților cursanților. Mai mult, participanții vor fi echipați cu cunoștințe și instrumente pentru a monitoriza și evalua implicațiile etice și eficacitatea Inteligenței Artificiale Generative în practica lor educațională, asigurând o utilizare responsabilă și impactantă a acestor tehnologii.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Cursul 7: Facilitarea competențelor digitale ale cursanților cu ajutorul Inteligenței Artificiale Generative” tab_id=”1705570521263-5f6580ee-4ac8″][vc_column_text]În cadrul acestui curs, participanții vor explora dezvoltarea competențelor digitale ale cursanților și utilizarea responsabilă a inteligenței artificiale în contextul Inteligenței Artificiale Generative. Ei vor examina considerațiile etice, vor co-proiecta practici de învățare activate de AI și vor promova utilizarea etică a AI în rezolvarea problemelor și îngrijirea bunăstării cursanților.

 

 1. Dezvoltarea Competențelor Digitale ale Cursanților și Utilizarea Responsabilă a AI: Participanții vor explora conceptul de competențe digitale și utilizare responsabilă a AI în sfera Inteligenței Artificiale Generative. Ei vor dezvolta un set de activități de învățare sau resurse care să încurajeze competențele digitale ale cursanților și să promoveze utilizarea responsabilă a Inteligenței Artificiale Generative. Pentru a-și prezenta resursele și activitățile elaborate, participanții vor crea un portofoliu digital sau un site web. Această activitate îi încurajează pe participanți să ia în considerare abilitățile esențiale și considerațiile etice legate de AI în îngrijirea competențelor digitale ale cursanților.

 

 1. Învățarea Eticii AI și Eticii Datelor în Clasă: Participanții vor examina importanța învățării eticii AI și eticii datelor pentru cursanți. Ei vor proiecta un plan de lecție sau o activitate care să le prezinte cursanților considerațiile etice asociate cu utilizarea AI și a datelor în clasă. Pentru a-și demonstra abordarea și strategiile de predare pentru stimularea conștientizării etice, participanții vor crea o prezentare multimedia sau un videoclip. Această activitate subliniază importanța discuțiilor și considerațiilor etice atunci când se integrează AI în contextele educaționale.

 

 1. Considerații Etice în Co-Proiectarea Practicilor de Învățare Activate de AI: Participanții vor explora considerațiile și principiile etice în co-proiectarea practicilor de învățare activate de AI. Ei vor colabora cu colegii pentru a co-proiecta o activitate sau proiect de învățare activate de AI, luând în considerare implicațiile etice. Participanții vor prezenta apoi activitatea sau proiectul co-proiectat și vor participa activ la un forum de discuții online, oferind feedback și sugestii colegilor lor. Această activitate promovează explorarea colaborativă a considerațiilor etice în proiectarea și implementarea experiențelor de învățare activate de AI.

 

 1. Promovarea Utilizării Etice a AI în Rezolvarea Problemelor și Îngrijirea Bunăstării: Participanții vor reflecta asupra dimensiunilor etice ale utilizării AI în rezolvarea problemelor și promovarea bunăstării cursanților. Ei vor proiecta o activitate de rezolvare a problemelor care integrează considerații etice în utilizarea Inteligenței Artificiale Generative. În plus, participanții vor crea un studiu de caz sau un scenariu care evidențiază importanța utilizării etice a AI în îmbunătățirea bunăstării cursanților. Această activitate îi îndeamnă pe participanți să analizeze critic implicațiile și consecințele etice ale aplicațiilor AI în rezolvarea problemelor și sprijinirea cursanților.

 

La finalul acestui curs, participanții vor fi explorat dezvoltarea competențelor digitale ale cursanților și utilizarea responsabilă a AI. Ei vor avea resurse și activități elaborate pentru a stimula competențele digitale și conștientizarea etică în contextul Inteligenței Artificiale Generative. Mai mult, participanții vor dobândi cunoștințe despre predarea eticii AI, co-proiectarea practicilor de învățare activate de AI, luând în considerare implicațiile etice și promovarea utilizării etice a AI în rezolvarea problemelor și îngrijirea bunăstării cursanților.[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_zigzag el_border_width=”15″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_cta h2=”Înscrie-te la curs!” h2_font_container=”color:%231e73be” txt_align=”center” style=”3d” use_custom_fonts_h2=”true”]Locurile sunt limitate!

Doar 7 luni de învățare sunt suficiente pentru a lucra cu inteligența artificială generativă la un nivel profesionist.

Programul GenAI Edu este deschis tuturor cadrelor didactice, facilitatorilor și trainerilor, indiferent de vârstă, educație sau experiență profesională.

Acesta are o durată de 7 luni și se desfășoară în totalitate online.

AI este o tehnologie revoluționară care are potențialul de a transforma modul în care învățăm și predam. În special, AI poate fi folosită pentru a îmbunătăți predarea adulților, care au adesea nevoi și obiective de învățare diferite de cele ale copiilor.

Programul GenAI Edu te va învăța cum să folosești AI pentru a crea cursuri și activități mai interactive și mai captivante, pentru a personaliza învățarea pentru fiecare elev și pentru a măsura progresul în timp real.

Iată câteva exemple specifice de modul în care AI poate fi folosită pentru a îmbunătăți predarea adulților:

  • AI poate fi folosită pentru a crea cursuri personalizate care se adaptează nevoilor și obiectivelor individuale ale fiecărui elev. Acest lucru poate ajuta adulții să învețe mai eficient și să fie mai motivați.
  • AI poate fi folosită pentru a oferi feedback în timp real elevilor. Acest lucru poate ajuta adulții să identifice zonele în care au nevoie de ajutor și să își îmbunătățească înțelegerea.
 • AI poate fi folosită pentru a urmări progresul elevilor. Acest lucru poate ajuta cadrele didactice să identifice elevii care au nevoie de ajutor suplimentar și să se asigure că toți elevii progresează.

[/vc_cta][/vc_column][vc_column][vc_btn title=”Înscriere” style=”3d” size=”lg” align=”center” link=”url:https%3A%2F%2Fform.jotform.com%2F240282551296356||target:%20_blank|”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]