FUNDAȚIA EOS PENTRU EDUCAȚIE DIGITALĂ

Evenimentul final de diseminare a rezultatelor proiectului STEAMonEdu în România: „Cadru educațional STE(A)M, înțelegerea și dezvoltarea educației STE(A)M”

  • Acasă
  • Noutăți
  • Noutăți
  • Evenimentul final de diseminare a rezultatelor proiectului STEAMonEdu în România: „Cadru educațional STE(A)M, înțelegerea și dezvoltarea educației STE(A)M”

Fundația EOS Romania a organizat in data de 03 decembrie 2021 evenimentul final de diseminare a rezultatelor proiectelor STEAMonEdu, eveniment care a avut loc online. Evenimentul a fost organizat împreună și cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Timiș în cadrul Simpozionului Internațional Smart Kids “Educația și noile tehnologii IT în Euroregiune”, ediția a XIV-a. La eveniment au participat peste 48 participanți: profesori și formatori din sectorul preuniversitar și universitar, profesioniști TIC din diferite companii și furnizori de formare TIC din regiunea Timiș, dar și reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Timiș, părți interesate și factori de decizie la nivel local și regional.

În sesiunea intitulată „Cadru educațional STE(A)M, înțelegerea și dezvoltarea educației STE(A)M în România”, echipa STEAMonEdu din cadrul Fundației EOS, a vorbit despre realizările proiectului STEAMonEdu și, de asemenea, despre importanța implementării educației STE(A)M ca metodă de predare în sistemul de învățământ.

În timpul sesiunii de diseminare, participanții au aflat informații despre obiectivele, rezultatele și realizările proiectului STEAMonEdu, și mai ales, au primit informații despre cele două cursuri dezvoltate în cadrul proiectului: cursul MOOC și cursul mixt (blended learning course).

Sesiunea de diseminare s-a bucurat de participarea unui număr mare de persoane care au răspuns invitației de a se alătura evenimentului iar participanții au manifestat un interes ridicat față de subiectele prezentate în cadrul sesiunii de diseminare. Rețeaua de școli, centrele de formare din universități și centrele private de formare în domeniul TIC sunt constant interesate să utilizeze noi resurse și abordări de formare în activitățile lor de formare. Aceste tipuri de resurse sunt foarte puține în România, iar reprezentanții școlilor și centrelor de formare educațională au subliniat importanța resurselor STE(A)M pentru sectorul educațional, fie că sunt furnizori de formare formală sau non-formală.