235 cursanți

Acest curs oferit de Fundația EOS și Certipro Education sprijină cadrele didactice din România în dezvoltarea competențelor și abilităților de utilizare a tehnologiei în procesul de predare și învățare. Cursul online are la bază ghidul metodologic Proiectarea Învățării în Secolul 21 lansat de Ministerul Educației la finalul anului 2020 – o resursă aliniată cadrului european de competențe digitale pentru profesori (DigCompEdu).

Prin parcurgerea acestui curs, cadrele didactice se pregătesc pentru susținerea unui examen – Predarea cu ajutorul tehnologiei (62-193) – o certificare globală dezvoltată de Microsoft și implementată în România de Certipro Education. Certificarea obținută, denumită generic Microsoft Certified Educator – MCE, demonstrează abilitățile profesorilor de a integra tehnologia digitală în predarea la clasă.

Certificarea MCE a fost echivalată de Ministerul Educației și Cercetării cu 15 credite profesionale conform OMEC 4413/28.05.2020.

Instructor

Gratuit