256 cursanți

Acest curs online gratuit se adresează tuturor celor care se pregătesc să obțină certificarea IC3 Digital Literacy Certification.

ATENȚIE! Cursul este opțional. Creditele transferabile și echivalarea examenului de competențe digitale pentru bacalaureat se obțin pe baza certificatului eliberat de Certiport, ca urmare a promovării examenelor.

  • Echivalat cu 15 CPT pentru personal didactic de predare, personal didactic auxiliar, personal didactic cu funcții de conducere, de îndrumare și de control din învățământul preuniversitar, conform OMEC 4413 / 28.05.2020
  • Echivalat cu examenul de competențe digitale (nivel experimentat) pentru bacalaureat conform OMENCS 3682 / 22.04.2016

Instructor

Gratuit