FUNDAȚIA EOS PENTRU EDUCAȚIE DIGITALĂ

Conferința finală STEAMonEdu în cadrul ALL DIGITAL Summit 2021

Pe 14 octombrie 2021, în cadrul celei de-a 14-a ediții a ALL DIGITAL Summit, o platformă unică pentru sectorul european de incluziune digitală, a avut loc conferința finală a proiectului STEAMonEdu, care s-a bucurat de prezența a peste 400 de participanți înscriși.  Factori de decizie politică, membrii ALL DIGITAL, părți interesate din Uniunea Europeană și companii private, cadre universitare, educatori și tineri s-au întâlnit online pentru a beneficia de rezultatele proiectului STEAMonEdu participând la conferința STEAMonEdu – Creșterea gradului de adoptare și a impactului educației STE(A)M prin dezvoltarea profesională a educatorilor STE(A)M. Evenimentul a vizat trei aspecte principale legate de domeniul educației STE(A)M: rezultatele proiectului STEAMonEdu; inovațiile actuale din cadrul STE(A)M; și provocările viitoare ale domeniului.

Educația STE(A)M alimentează abilitățile de gândire critică, care sunt cruciale în fazele critice ale societăților pentru a putea depăși problemele și a inova datorită unei gândiri creative. Această abordare interdisciplinară integrează gândirea analitică și cea creativă, stimulează dezvoltarea abilităților convergente și divergente în același timp, stimulând atât partea dreaptă, cât și cea stângă a creierului uman. STE(A)M pregătește cursanții pentru carierele actuale și viitoare, independent de sectorul sau domeniul de interes și de viață atunci când se confruntă cu situații complexe.

Participanții la eveniment au dobândit cunoștințe despre cele mai recente realizări, poziții ale Uniunii Europene și planuri de acțiune pentru a sprijini și a facilita o creștere a adoptării STE(A)M integrate în sistemul educațional. Aceștia au aflat mai multe despre activitățile promovate de proiectul STEAMonEdu, obiectivele și rezultatele acestuia care sunt în strânsă legătură cu comunitatea de părți interesate, dezvoltarea profesională a educatorilor precum și instrumentele de instruire dezvoltate.

Părțile interesate și partenerii de proiect au promovat îmbunătățirea educației STE(A)M, activând publicul în schimbul de idei online și în cadrul discuțiilor de grup.

Integrarea abordării STE(A)M pare a fi următorul obiectiv urgent în domeniu, unde disciplinele pot fi îmbinate asigurând un echilibru între ele. STEM și STE(A)M este una dintre prioritățile Digital Compass 2030, sprijinit de o varietate de inițiative anunțate ca parte a Agendei europene pentru competențe, a Spațiului european de educație și a Planului de acțiune pentru educație digitală, cu scopul de a îmbunătăți competențele educatorilor, de a facilita accesul femeilor la cariere STEM și de a forma profesioniști pentru a rezolva problemele din lumea reală.

EU policy officer Anusca Ferrari, DG EAC, a clarificat prin discursul său care sunt obiectivele și prioritățile Uniunii Europene: „Am stabilit STEM ca prioritate pentru proiectele de cooperare în învățământul superior în cadrul programului de lucru Erasmus+ 2021.

Profesorul Anastasios Mikropoulos, Universitatea din Ioannina, a subliniat necesitatea și importanța combinării educației STEM și STE(A)M pentru a stimula cetățenii să poată rezolva probleme reale, introducând procesul circular necesar pentru a facilita integrarea.

Educatorii simt nevoia să se adapteze la o mentalitate STE(A)M în care integrează abordări, îmbină abilitățile și cunoștințele într-un mod mai dinamic și flexibil de a preda și de a sprijini cursanții în dezvoltarea abilităților. În cadrul discuției de grup s-a subliniat înțelegerea strategică a domeniului pentru a evita educarea doar a unor generații.  Dimpotrivă, educația STE(A)M ar trebui să se refere la toate generațiile.

Proiectul STEAMonEdu apare ca un proiect semnificativ datorită instrumentelor și rezultatelor dezvoltate pentru a contribui la adoptarea abordărilor și metodologiilor STE(A)M în domeniul educației.