Educație pentru o societate deschisă

Lucrăm pentru a reduce decalajul digital în România. Contribuim la formarea unei comunități incluzive în sfera digitală prin folosirea celor mai noi tehnologii ale informației și ale comunicării

PROIECTE CURSURI

Oportunități de formare gratuite - cadre didactice

Programe de instruire și certificare acreditate, pentru cadre didactice din învățământul liceal, oferite gratuit prin programul ROSE:

PROGRAM PEDAGOGIE DIGITALĂ MCE

PROGRAM COMPETENȚE DIGITALE IC3

Construiește-ți singur viitorul!

Te ajutăm să participi activ şi să beneficiezi de avantajele societății cunoaşterii. Oportunitățile de educație sunt mai prețioase acum decât niciodată. Nu le ocoli!

Dezvoltăm programe de formare și perfecționare a cadrelor didactice în domeniul noilor tehnologii dedicate sectorului educational preuniversitar.

Dezvoltăm programe de incluziune digitală destinate comunității mai largi, cu accent pe utilizarea noilor tehnologii informaționale și comunicaționale.


Fundația EOS – Educating for an Open Society Romania este o organizație neguvernamentală privată, non-profit înființata şi înregistrată în România în anul 1999 sub denumirea de Fundația EOS – Educating for an Open Society România.

Misiunea Fundației EOS este aceea de a utiliza noile tehnologii pentru a ajuta oamenii și comunitățile să își realizeze propriul potențial.

Facem parte din
Suntem membri ai rețelei
Desfășurăm campania
Suntem membri ai coaliției