Educație pentru o societate deschisă

Lucrăm pentru o societate deschisă prin folosirea tehnologiilor informației și comunicării

PROIECTE CURSURI

 • Raport anual 2022

  Resurse
 • Transformarea digitală în școli

  Resurse
 • Ghid pentru factorii de decizie în domeniul educației STE(A)M

  Resurse
 • MyDigiSkills – autoevaluare competențe digitale

  Resurse
 • Cadrul European pentru competența digitală a profesorilor: DigCompEdu

  Resurse
 • Ghid de carieră digitală

  Resurse
 • Manual Minecraft: Education Edition pentru profesori

  Resurse
 • Educația adulților și politicile de incluziune digitală în Europa – raport de analiză

  Resurse
 • Dezinformarea pe rețelele sociale pentru copii de 14-16 ani și părinții / bunicii lor

  Resurse
 • Culisele “Fake News” – 10 tipuri de informații derutante

  Resurse

Construiește-ți singur viitorul!

Te ajutăm să participi activ şi să beneficiezi de avantajele societății cunoaşterii. Oportunitățile de educație sunt mai prețioase acum decât niciodată. Nu le ocoli!

Dezvoltăm programe de formare și perfecționare a cadrelor didactice în domeniul noilor tehnologii dedicate sectorului educational preuniversitar.

Dezvoltăm programe de incluziune digitală destinate comunității mai largi, cu accent pe utilizarea noilor tehnologii informaționale și comunicaționale.


Fundația EOS – Educating for an Open Society Romania este o organizație neguvernamentală privată, non-profit înființata şi înregistrată în România în anul 1999 sub denumirea de Fundația EOS – Educating for an Open Society România.

Misiunea Fundației EOS este aceea de a utiliza noile tehnologii pentru a ajuta oamenii și comunitățile să își realizeze propriul potențial.

Facem parte din
Suntem membri ai rețelei
Desfășurăm campania
Suntem membri ai coaliției