Certiport - Bronze Solution Provider

Utilizarea editoarelor de text

Furnizor: Fundaţia EOS – Educating for an Open Society

Tipul programului: program scurt – 14 h

Cursul “Utilizarea editoarelor de text” pune accentul pe utilizarea unui procesor de text pentru a scrie  şi examina o serie de documente personale şi de afaceri, de la scrisori şi memorii simple până la documente complexe. Cursanţii încep cu schiţarea şi editarea unor documente Word simple, trecând apoi la utilizarea şabloanelor şi a tehnicilor pentru formatare sofisticată. Se tratează în continuare problemele proiectării documentelor, pentru  a învăţa cursanţii să lucreze cu margini de pagină, indentări de paragraf şi spaţieri, setări pentru tabulatori, numerotarea paginilor, iniţializarea paginilor şi utilizarea de anteturi şi subsoluri. Cursanţii învaţă să încorporeze grafică în documentele Word, să adauge coloane şi să lucreze cu tabele.

La finalul cursului participanţii vor avea cunoştinţe cu privire la:

  • utilizarea unei aplicaţii de procesare de text pe un computer personal
  • înţelegereaoperaţiile de bază asociate cu:
  • crearea
  • formatarea
  • finalizarea unui document
  • utilizarea unei aplicaţii precum: crearea tabelelor standard
  • inserarea imaginilor şi importarea obiectelor  într-un document
  • folosirea opţiunilor pentru scrisori, poştă, îmbinarea corepondenţei

Titular modul

Nr. ore

Preţ

Formatorii Fundaţiei EOS

14    

45 RON

eCentre.ro

Reţeaua de e-Centre este o alianţă naţională de centre tehnologice comunitare ...

Telecentre-Europe

Telecentre-Europe reprezintă o reţea de organizaţii care luptă pentru incluziunea digitală la nivel european ...

Certipro

Certiport este lider mondial în ceea ce privește validarea competenţelor digitale de astăzi ...