Certiport - Bronze Solution Provider

Introducere în utilizarea calculatorului

Furnizor: Fundaţia EOS – Educating for an Open Society

Tipul programului: Program scurt – 24 h

Cursul “Introducere în utilizarea calculatorului“ prezintă cursanţilor importanţa şi funcţiile sistemului de operare, ale aplicaţiilor de producţie şi ale tehnologiilor de comunicaţie în reţea, precum şi rolul acestora în punerea tehnologiei la îndemâna consumatorilor de informaţii şi a lucrătorilor cu informaţii. Cursanţii vor dobândi cunoştinţele fundamentale pentru a înţelege posibilele utilizări ale unui calculator ca instrument de excepţie şi un set elementar de competenţe necesare pentru a opera calculatorul într-un mod productiv şi util.

În urma parcurgerii acestui curs, cursanţii vor dobândi abilităţi legate de:

  •  cunoaşterea componentelor fizice ale computer-ului personal
  •  cunoaşterea principalilor termeni din domeniul hardware şi software
  •  înţelegerea modului de utilizare a reţelelor de informaţii
  •  înţelegerea modului de lucru cu sistemul de operare a calculatorului
  •  cunoaşterea modului de organizare a fişierelor şi directoarelor
  •  instalarea şi dezinstalarea unor programe
  •  cunoaşterea modului de instalare a perifericelor
  •  utilizarea unor programe de arhivare

Titular modul

Nr. ore

Preţ

Formatorii Fundaţiei EOS

24

75 RON

eCentre.ro

Reţeaua de e-Centre este o alianţă naţională de centre tehnologice comunitare ...

Telecentre-Europe

Telecentre-Europe reprezintă o reţea de organizaţii care luptă pentru incluziunea digitală la nivel european ...

Certipro

Certiport este lider mondial în ceea ce privește validarea competenţelor digitale de astăzi ...