Certiport - Bronze Solution Provider

Comunicare şi inter-relaţionare

Furnizor: Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad

Tipul programului: modul mediu – 60 de ore, 15 credite profesionale transferabile

Preţ: 300 lei

Număr maxim: 15 persoane

Cursul vizează clarificarea conceptului de comunicare educaţională, stabilirea tipurilor de comunicare didactică, modalităţile folosibile pentru promovarea unei mentalităţi didactice de stimulare a comunicării interactive şi a tehnicilor moderne de încurajarea a relaţionării interumane.

Consilierea şcolară este un proces intensiv de acordare a asistenţei psihopedagogice elevilor şi celorlalte persoane implicate în procesul educaţiei (cadre didactice, părinţi, autorităţi şcolare). Rolul consilierii este, cu precădere, unul proactiv, în sensul că prin intermediul acestei activităţi se încearcă prevenirea situaţiilor de criză personală, educaţională şi socială şi, mai mult, se urmăreşte dezvoltarea personală, educaţională şi socială a elevilor.

Persoana chemată să realizeze consilierea psihopedagogică în şcoală trebuie să aibe drept obiectiv principal sprijinirea subiectului(elev, profesor, părinte) să se integreze eficient în viaţa cotidiană şi să promoveze relaţii positive cu cei din jurul său.

Disciplina

Nr. ore

Titular de curs

Comunicare eficientă în mediul educaţional

20

Prof. Univ. Dr. Ilica Anton

Asist univ. Drd. Evelina Balaş

Consiliere şi orientare

20

Lect. Univ. Anca Petroi

Psihologia inter-relaţiilor în grupurile educaţionale

20

Lect univ. Drd. Tiberiu Dughi

eCentre.ro

Reţeaua de e-Centre este o alianţă naţională de centre tehnologice comunitare ...

Telecentre-Europe

Telecentre-Europe reprezintă o reţea de organizaţii care luptă pentru incluziunea digitală la nivel european ...

Certipro

Certiport este lider mondial în ceea ce privește validarea competenţelor digitale de astăzi ...