Certiport - Bronze Solution Provider

Educaţie economică şi antreprenorială eficientă

Furnizor: Centrul Român pentru Educaţie Economică Bucureşti

Program de tip II (la propunerea furnizorului), 89 de ore, 25 de credite profesionale transferabile.

Preţ: 350 lei

Număr maxim: 15 persoane

Programul „Educaţia economică şi antreprenorială eficientă” îşi propune drept scop îmbunătăţirea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar prin dezvoltarea unui mod de gândire şi de comportament economic, a creativităţii şi capacităţii de  inovare didactică, a deschiderii către nou  şi schimbare. 

Interesul faţă de sistemul economic de piaţă este cu atât mai mare în cazul cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar care, pe lângă nevoia personală de a-l înţelege şi de a-l utiliza, trebuie să fie capabile să explice şi elevilor lor mecanismele sale specifice, să le formeze gândirea şi comportamentul economic, să le dezvolte abilităţi antreprenoriale şi de liberă iniţiativă.

În urma parcurgerii acestui program, cadrele didactice vor fi capabile să:

  • analizeze şi să interpreteze faptele şi acţiunile economice pe baza conceptelor economice fundamentale;
  • exerseze deprinderi de gândire economică (evaluarea costurilor şi beneficiilor implicate de decizii, alegerea alternativelor, identificarea motivaţiei şi consecinţelor comportamentelor umane etc.) în analiza actelor şi faptelor cotidiene, de evoluţie personală şi profesională;
  • construiască situaţii de învăţare pentru formarea şi dezvoltarea modului de gândire economic, a atitudinilor şi comportamentelor economice şi antreprenoriale eficiente;
  • dezvolte spiritul de iniţiativă şi antreprenorial;
  • sprijine elevii în adoptarea unor decizii privind cariera;
  • încurajeze participarea elevilor la luarea deciziilor şi la rezolvarea  problemelor comunităţii;
  • utilizeze metodele şi strategiile active de predare-învăţare şi să le evalueze din perspectiva eficienţei la clasă,
  • proiecteze lecţiile de economie;
  • proiecteze curriculum la decizia şcolii, armonizând cunoştinţele şi practicile didactice.

Modul

Nr. ore

Titular modul

Fundamentele educaţiei economice şi antreprenoriale eficiente

50

Prof. Vinereanu Elena

Prof. Toderici Ovidiu

Educaţie economică şi antreprenorială aplicată

39

Prod. Dr. Lăcătuş Maria Liana

eCentre.ro

Reţeaua de e-Centre este o alianţă naţională de centre tehnologice comunitare ...

Telecentre-Europe

Telecentre-Europe reprezintă o reţea de organizaţii care luptă pentru incluziunea digitală la nivel european ...

Certipro

Certiport este lider mondial în ceea ce privește validarea competenţelor digitale de astăzi ...