Certiport - Bronze Solution Provider

Competenţe formative europene

Furnizor: Institutul Intercultural Timişoara

Program de tip II (la propunerea furnizorului), 75 de ore, 20 de credite profesionale transferabile

Preţ: 300 lei

Număr maxin: 15 persoane

Programul propus este unul axat prin excelenţă pe formarea şi dezvoltarea acelor competenţe mai puţin sau deloc vizate de formarea iniţială a profesorilor, dar competenţe din ce în ce mai indispensabile pentru realitatea educaţională prezentă, românească şi europeană. Şi aceasta, preponderent, prin activităţi practice.

Prin programul de formare continuă COMPETENŢE FORMATIVE EUROPENE se vor forma şi dezvolta cursanţilor:

  • competenţe profesionale – noi metode de predare, abordarea contextuală a învăţării, învăţarea la vârsta adultă;
  • competenţe manageriale – managementul clasei de elevi şi self managementul, managementul carierei;
  • competenţe sociale – bun cetăţean, toleranţă, acceptarea alterităţii, respectul pentru celălalt, valorile interculturalităţii;
  • competenţe de relaţionare şi comunicare– lucrul în echipă, împărtăşirea experienţei, comportament empatic, generarea de soluţii şi luarea deciziilor.

Disciplina

Nr. ore

Titular disciplina

Inteligenţe multiple şi managementul clasei

20

Prof. Radu Dimitrie

Valori interculturale în educaţie

17

Neştian Oana

Managementul carierei didactice

18

Prof. Radu Dimitrie

Strâgere de fonduri şi scrierea cererilor de finanţare

20

Borghoff Teodora

eCentre.ro

Reţeaua de e-Centre este o alianţă naţională de centre tehnologice comunitare ...

Telecentre-Europe

Telecentre-Europe reprezintă o reţea de organizaţii care luptă pentru incluziunea digitală la nivel european ...

Certipro

Certiport este lider mondial în ceea ce privește validarea competenţelor digitale de astăzi ...