Certiport - Bronze Solution Provider

TIC în management educațional

Furnizor: Fundaţia EOS – Educating for an Open Society

Tipul programului:Program modular realizat prin stagii nondisciplinare (categoria II),modul scurt (40 de ore), 10 credite profesionale transferabile

Preţ:250 lei

Număr maxim:10 persoane

Descrierea programului: Programul de formare continuă “TIC în management educațional” se adresează cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar care doresc să acceadă la funcţia de manager/leader educaţional sau cadre dididactice care se găsesc în această funcție. Valoarea adăugată a programului de formare se concretizează într-un management mai performant al instituţiilor şcolare prin creşterea calităţii actului educaţional şi consolidarea imaginii şcolii ca instituţie la nivelul comunităţii locale.

Structura cursului: 40 de ore formare directă din care 12 ore activități teoretice,  24 de ore activități practice şi 4 ore de evaluare

 

TEME

Nr ore

Descriere

Avantajele Microsoft Office Word 2007

 6

Microsoft Office Word 2007 este o versiune nouă de procesor de text, care oferă o gamă largă de instrumente şi funcţii pentru crearea, modificarea şi controlul informaţiilor, pentru a  permit utilizatorului să creeze simplu şi rapid documente cu aspect profesionist

Structurarea, gestionarea și utilizarea datelor cu ajutorul Excel 2007

12

formatare condițională, utilizarea șablonelor online și crearea unor șablone proprii, teme și stiluri, diagrame-aspect și partajare, filtrare, sortare și interogare date

Prezentări profesioniste

 6

utilizarea și aplicarea temelor în prezentări, lucrul cu imaginile și opțiunile lor, ilustrații „SmartArt”,inserarea tabelelor şi diagramelor în prezentări, crearea unor prezentări dinamice și eficiente

Informație și Comunicare

12

      Platforma de comunicare Live@edu și utilizarea aplicației Microsoft

     Office Live Meeting

Evaluare

  4

 

Total

40

 

eCentre.ro

Reţeaua de e-Centre este o alianţă naţională de centre tehnologice comunitare ...

Telecentre-Europe

Telecentre-Europe reprezintă o reţea de organizaţii care luptă pentru incluziunea digitală la nivel european ...

Certipro

Certiport este lider mondial în ceea ce privește validarea competenţelor digitale de astăzi ...