Certiport - Bronze Solution Provider

Calculatorul şi proiectele interdisciplinare

Furnizor: Fundaţia EOS – Educating for an Open Society

Tipul programului: modul mediu, 60 de ore, categoria a III – a (programe datorate reformei, conform art.11 din OMEC nr. 4611/2005) 15 credite profesionale transferabile

Preţ:300 lei

Număr maxim:10 persoane

Descrierea programului: Programul denumit generic “Calculatorul şi proiectele interdisciplinare” are la bază un curriculum inovator dezvoltat de Microsoft în colaborare cu experţi educaţionali cu recunoaştere internaţională. Curriculumul a fost tradus, adaptat şi localizat de echipa de formatori ai Fundaţiei EOS - Educating for an Open Society, plasând experienţele de învăţare într-un context educaţional relevant şcolii româneşti şi adaptat cerinţelor curriculum-ului naţional.

Folosirea de proiecte ca metodă de predare, nu este o idee nouă, dar teoria învăţării bazate pe proiecte este diferită, de fapt ea nu este o adăugare ci o componentă integrală a învăţării. În acest mod elevii îşi dirijează propria muncă şi îşi construiesc propriile înţelegeri folosind o bogăţie de resurse. Cu alte cuvinte elevul învaţă gândind probleme şi încercând să le rezolve.

Structura cursului: 30 de ore formare directă, 24 de ore formare asistată şi 6 ore de evaluare

 

TEME

Nr ore

Descriere

Unitatea I

18
Formare directă

Utilizarea noilor tehnologii informaţionale în realizarea de proiecte interdisciplinare

Unitatea II

24
Formare asistată

Conceperea şi aplicarea la clasă a unui propiect interdisciplinar

Unitatea III

12
Formare directă

Prezentarea şi utilizarea şablonului Turul Clasei Virtuale (TCV)

Evaluare

6

 

TOTAL

60

-

eCentre.ro

Reţeaua de e-Centre este o alianţă naţională de centre tehnologice comunitare ...

Telecentre-Europe

Telecentre-Europe reprezintă o reţea de organizaţii care luptă pentru incluziunea digitală la nivel european ...

Certipro

Certiport este lider mondial în ceea ce privește validarea competenţelor digitale de astăzi ...